Tag snapshot

Tìm kiếm bài viết trong Tag snapshot

- vừa được xem lúc

Phân biệt Instance Snapshot và Elastic Block Store Snapshot

Snapshot của instance và snapshot của EBS (Elastic Block Store) là hai loại snapshot khác nhau trong Amazon Web Services (AWS). Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau phân biệt hai loại snapshot n

0 0 6

- vừa được xem lúc

AWS EC2 : EBS, SnapShot, AMI, EFS

Lời nói đầu. Gần đây mình mới có cơ hội được tham gia vào một khóa học về AWS cơ bản online rất thú vị .

0 0 27

- vừa được xem lúc

Backup và Restore Elasticsearch snapshot với AWS S3 trong Kubernetes

Ở công ty mình vừa có mấy task devops liên quan đến scaling, clustering Elasticsearch nên viết lại đề phòng sau này cần dùng. Có một task là chuyển dữ liệu từ single-node Elasticsearch cũ lên cluster mới.

0 0 39