Tag software

Tìm kiếm bài viết trong Tag software

- vừa được xem lúc

Software Testing Course in Chennai

Mastering Software Testing Course in Chennai: Your Comprehensive Guide to Software Testing Courses in Chennai. Introduction.

0 0 5

- vừa được xem lúc

5 Most Asked Questions On Low-Code Platform

Recently, there has been a drastic change in application development. The IT industry is adopting a model that is developing both business web and mobile apps in much less time than anticipated.

0 0 11

- vừa được xem lúc

5 Most Asked Questions On Low-Code Platform

Recently, there has been a drastic change in application development. The IT industry is adopting a model that is developing both business web and mobile apps in much less time than anticipated.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Những điều không ai dạy bạn về ngành Phần mềm P2

Tại sao nên đọc bài này. Một số sự thật khó tiêu hóa trong ngành phần mềm. Có khi nó giúp bạn nhận ra và unlock được một level mới. .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Thuật ngữ trong Frontend - Optimization

Tại sao nên đọc bài này. Dành cho các bạn có thể đã làm FE một thời gian rồi nhưng đôi khi vẫn không biết có một thứ như vậy tồn tại trên đời.

0 0 12

- vừa được xem lúc

how to never write bug

Debugging is one of the most important skills of a software engineer. Learn 7 techniques, strategies, and tools for debugging as a modern web developer. . Chat with Me on Discord.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Một số suy nghĩ về Lương

Tại sao nên đọc bài này. . Cách xin tăng lương. Nhảy việc để tăng lương liệu có hiệu quả.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Level của “Em làm xong rồi”

Tại sao nên đọc bài này. Để tạo ra nhiều impact hơn. . “Em làm xong rồi, nhưng mà…”.

0 0 16

- vừa được xem lúc

How Can We Launch A Successful OTT Platform Like Netflix?

The greatest way for users to enjoy the vast library of video content is through the video streaming OTT platform like Netflix. The selection of original films, television shows, documentaries, etc.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

Khi bạn join vào 1 dự án phát triển phần mềm, trong quá trình nghiên cứu và làm theo yêu cầu của khách hàng, chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi phát sinh cần được giải đáp lý do vì:. .

0 0 20

- vừa được xem lúc

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

Bài gốc: https://thanhle.blog/en/blog/pm-bat-change-hoai-lam-sao-cho-pm-cung. Tại sao nên đọc bài này. Bạn để tâm của mình ở đâu, level của bạn ở đó.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Domain Driven Design (Phần 1)

Domain Driven Design là gì. OK? Vậy vấn đề với cách tiếp cận là gì nhỉ? Lâu này chúng ta vẫn tiếp cận theo cách này và vẫn làm tốt đấy chứ? Câu trả lời là Đúng và Sai.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Monorepos - How the Pros Scale Huge Software Projects // Turborepo vs Nx

Big companies, like Google & Facebook, store all their code in a single monolithic repository or monorepo... but why? Learn how to use tools like NPM or Yarn workspaces, Learna, Nx, and Turborepo to s

0 0 32

- vừa được xem lúc

Software Testing Explained in 100 Seconds

When you develop software, it's a good idea to make sure it works by testing it. Test-Driven Development (TDD) can help you understand your code and decrease bugs. https://fireship.io/tags/testing/.

0 0 22