Tag solution for startup

Tìm kiếm bài viết trong Tag solution for startup

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Docker Swarm với ví dụ cơ bản

Tại sao cần Docker Swarm . Docker Swarm là gì . Tính năng Docker Swarm. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

I. Tại sao phải dùng Docker . II. Docker là gì .

0 0 34

- vừa được xem lúc

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

Dẫn nhập. Để phát triển hệ thống lớn, chúng ta thường áp dụng kiến trúc microservice, vấn đề chúng ta thường gặp phải là các service giao tiếp với nhau bằng cách nào, theo phương thức nào.

0 0 367

- vừa được xem lúc

Docker compose là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker compose

I. Docker compose là gì . Sử dụng cũng khá đơn giản chỉ với ba bước:. .

0 0 65

- vừa được xem lúc

gRPC - Nó là gì và có nên sử dụng hay không?

Nhân một ngày rảnh rỗi, mình ngồi đọc lại RPC cũng như gRPC viết lại để nhớ lâu hơn. Vấn đề là gì và tại sao cần nó .

0 0 116