Tag value type

Tìm kiếm bài viết trong Tag value type

- vừa được xem lúc

Kiểu giá trị - Kiểu tham chiếu - Giải thích gốc rễ

Nội dung bài viết này đề cập đến kiểu giá trị và kiểu tham chiếu trong C# (và có thể một số ngôn ngữ khác như Java). C# không có kiểu con trỏ và không cần người dùng quản lý bộ nhớ.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tham chiếu và tham trị trong JavaScript

Tham chiếu và tham trị là những kiến thức rất quen thuộc và cơ bản nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ hai khái niệm này dù đã tiếp xúc với JavaScript lâu năm hay mới làm quen. Kiểu này dùng cho c

0 0 28

- vừa được xem lúc

Chương 2 Lựa chọn kiểu dữ liệu của chúng ta

Cách truyền thống, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, chúng ta tạo những lớp (đây là kiểu tham chiếu (reference type)) như là bản thiết kế cho những đối tượng của chúng ta. Trong swift, không giống như những ngôn ngữ hướng đối tượng khác.

0 0 19