Tag Active Job

Tìm kiếm bài viết trong Tag Active Job

- vừa được xem lúc

Phân biệt giữa gem Whenever và Active Job trong Rails

Lời mở đầu. Trong việc phát triển ứng dụng web bằng Rails, việc lập lịch các tác vụ (scheduling tasks) và xử lý các công việc bất đồng bộ (asynchronous jobs) là hai yếu tố quan trọng.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tuyển tập bộ câu hỏi tuyển dụng blockchain developer cho HR

Hiện nay, blockchain là một lĩnh vực đầy triển vọng trong nước cũng như thế giới. Thế nhưng, vấn đề tuyển dụng luôn là nỗi đau đầu của nhà tuyển dụng.

0 0 39

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Active Job trong ruby on rails

NỘI DUNG. 1. Activejob là gì . .

0 0 152

- vừa được xem lúc

Active Job - Xử lý Background Job trong Rails

1. Đặt vấn đề.

0 0 128