Tag SIDEKIQ

Tìm kiếm bài viết trong Tag SIDEKIQ

- vừa được xem lúc

Sidekiq Memory Problem

Nếu đã từng sử dụng Sidekiq trong ứng dụng Rails, chắc hẳn bạn đã nghe hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến memory. Dễ thấy nhất là việc memory mà Sidekiq chiếm dụng ngày một tăng lên và không có dấu hi

0 0 9

- vừa được xem lúc

Kill Sidekiq When It Reaches Memory Threshold

Như đã nói ở bài viết Sidekiq Memory Problem, nếu như tất cả các giải pháp mà bạn sử dụng không thể giải quyết triệt để được vấn đề memory của Sidekiq thì việc restart lại Sidekiq có thể sẽ là phương

0 0 10

- vừa được xem lúc

Dùng Sidekiq vào tính năng xếp hạng 1 dãy các dữ liệu

Dạo gần đây mình có khởi động lại project cá nhân để luyện tập tay nghề(Hàng dùng view mặc định của Ruby, không dùng framework JS tử tế cho frontend và dùng Bootstrap 5.3 làm giao diện thôi.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Sử dụng nhiều sidekiq trên cùng một ứng dụng Rails

Các luồng xử lý của sidekiq được giả định kết nối với 1 redis duy nhất. Bởi vậy khi kết nối ứng dụng đến nhiều redis, số lượng sidekiq cần tương ứng với số lượng redis.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Active Job trong ruby on rails

NỘI DUNG. 1. Activejob là gì . .

0 0 153

- vừa được xem lúc

Tạo batch background jobs với Sidekiq

Khi chúng ta muốn tạo nhiều background jobs chạy song song và muốn biết lúc nào tất cả các jobs đó đã complete hay chưa, vậy chúng ta phải làm thế nào. Installation. gem "sidekiq-batch". .

0 0 48

- vừa được xem lúc

Sidekiq trick: Thực thi job trên 1 host cố định trong cluster

Sidekiq. Các bạn code ruby chắc hẳn không hề xa lại với sidekiq. Đây là một gem thường được dùng cho việc xử lý background jobs trong Rails. Sidekiq gồm 3 phần chính là Sidekiq Client, Sidekiq Server và Redis.

0 0 84