Tag adversarial

Tìm kiếm bài viết trong Tag adversarial

- vừa được xem lúc

Noisy training cho Adversarial Defense

Mở bài. Vấn đề về adversarial attacks chắc hẳn đã không còn xa lạ sau khi đọc bài kia của mình rồi nhỉ Đó là khi một ảnh có thể bị thay đổi đôi chút sao cho người nhìn không nhận ra khác nhau, nhưng m

0 0 22

- vừa được xem lúc

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

Giới thiệu. Nếu như chỉ được xây dựng một cách thông thường và không có ý định ngay từ ban đầu thì các mô hình Deep Learning tồn tại rất nhiều lỗ hổng về bảo mật.

0 0 33

- vừa được xem lúc

[B5'] EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples

Đây là một bài trong series Báo khoa học trong vòng 5 phút. Được viết bởi Chen et. al, IBM. Được đăng ở AAAI '18.

0 0 22

- vừa được xem lúc

[B5'] Smooth Adversarial Training

Đây là một bài trong series Báo khoa học trong vòng 5 phút. Được viết bởi Xie et. al, John Hopkins University, trong khi đang intern tại Google. Hiện vẫn là preprint do bị reject tại ICLR 2021.

0 0 35