Tag image classification

Tìm kiếm bài viết trong Tag image classification

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

Yêu cầu nhỏ. Hiểu về các lớp Norm khác nhau hoạt động như nào: BatchNorm (BN), GroupNorm (GN), LayerNorm (LN) và biết cách sử dụng Pytorch. . Hình 0.

0 0 10

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

Lời mở đầu. CNN (Convolutional Neural Network) lần đầu được ra mắt và áp dụng vào bài toán Classification (phân loại) là LeNet-5 vào năm 1989 của nhóm nghiên cứu của thầy Yann LeCun.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

Tiếp nối series về Machine Learning, hôm nay sẽ là 1 bài viết về Convolutional Neural Network. Nếu các bạn làm việc với Deep Learning nhiều thì chắc không còn xa lạ gì với CNN.

0 0 64

- vừa được xem lúc

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

Giới thiệu. Nếu như chỉ được xây dựng một cách thông thường và không có ý định ngay từ ban đầu thì các mô hình Deep Learning tồn tại rất nhiều lỗ hổng về bảo mật.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Vision Transformer for image classification

1. Introduction.

0 0 137

- vừa được xem lúc

Bacteria classification bằng thư viện fastai

Giới thiệu. fastai là 1 thư viện deep learning hiện đại, cung cấp API bậc cao để giúp các lập trình viên AI cài đặt các mô hình deep learning cho các bài toán như classification, segmentation... và nhanh chóng đạt được kết quả tốt chỉ bằng vài dòng code. Bên cạnh đó, nhờ được phát triển trên nền tản

0 0 23