Tag API testing

Tìm kiếm bài viết trong Tag API testing

- vừa được xem lúc

[API Testing] Phân biệt PUT và PATCH - Chưa chắc đã giống đâu

Hai phương thức PUT và PATCH là hai phương thức HTTP được sử dụng để cập nhật tài nguyên trên máy chủ web. 1. PUT. .

0 0 11

- vừa được xem lúc

API Testing sử dụng Postman

Postman là một công cụ cho phép kiểm thử API và xử lý các yêu cầu HTTP. Postman cho phép bạn tạo và gửi các yêu cầu HTTP và xem phản hồi từ server. 1. Postman.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu API dành cho Tester

Trong thế giới công nghệ hiện đại, API (Application Programming Interface) là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong việc phát triển phần mềm. 1.

0 0 16

- vừa được xem lúc

API Testing – ý nghĩa các HTTP Status Code thường gặp

200 OK: Đây là mã trạng thái thành công nhất và cũng là mã trạng thái được sử dụng phổ biến nhất. 400 – Bad Request: Nếu máy chủ trả về mã trạng thái này, điều đó có nghĩa là yêu cầu của bạn không đún

0 0 13

- vừa được xem lúc

HTTP Request là gì? Các phương thức HTTP request

Ở bài viết Sơ lược về mô hình Client-Server và giao thức HTTP, chúng ta đã cùng hiểu về mô hình client-server, hiểu được nguyên lý hoạt động của giao thức HTTP. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm

0 0 35

- vừa được xem lúc

API Testing với Postman - Sử dụng newman

1. Sử dụng newman cli. 1.1.

0 0 92

- vừa được xem lúc

Sơ lược về mô hình Client-Server và giao thức HTTP

1. Mô hình Client-Server. Để hiểu được mô hình Client-Server, chúng ta hãy lấy 1 ví dụ nhỏ là: bạn muốn biết thời tiết của thành phố trong hôm nay. .

0 0 44

- vừa được xem lúc

Mở đầu về API Testing (Phần 2)

Như đã đề cập ở phần trước, link bài viết:. https://viblo.

0 0 88

- vừa được xem lúc

Mở đầu về API Testing

I.API là gì? ​. Trên phương diện khách quan:. API là cái cầu nối giữa client và server.

0 0 24

- vừa được xem lúc

API testing - Xử lý với array - Làm việc với "thời gian"

1. Xử lý array. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ về việc lưu cả 1 list vào trong environment. Mình xử dụng luôn api test của Postman: https://postman-echo.

0 0 32

- vừa được xem lúc

API Testing – Những lưu ý khi code API test - Reuse test script

1. Những lưu ý khi code API test. a. Postman – Workspace.

0 0 178

- vừa được xem lúc

API testing - Cách test API - Run Test Suites từ Runner

1. Cách test API như thế nào. . API chỉ là cầu nối nói chuyện giữa Client và Server.

0 0 44