Tag API testing

Tìm kiếm bài viết trong Tag API testing

- vừa được xem lúc

HTTP Request là gì? Các phương thức HTTP request

Ở bài viết Sơ lược về mô hình Client-Server và giao thức HTTP, chúng ta đã cùng hiểu về mô hình client-server, hiểu được nguyên lý hoạt động của giao thức HTTP. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm

0 0 8

- vừa được xem lúc

API Testing với Postman - Sử dụng newman

1. Sử dụng newman cli. 1.1.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Sơ lược về mô hình Client-Server và giao thức HTTP

1. Mô hình Client-Server. Để hiểu được mô hình Client-Server, chúng ta hãy lấy 1 ví dụ nhỏ là: bạn muốn biết thời tiết của thành phố trong hôm nay. .

0 0 5

- vừa được xem lúc

Mở đầu về API Testing (Phần 2)

Như đã đề cập ở phần trước, link bài viết:. https://viblo.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Mở đầu về API Testing

I.API là gì? ​. Trên phương diện khách quan:. API là cái cầu nối giữa client và server.

0 0 6

- vừa được xem lúc

API testing - Xử lý với array - Làm việc với "thời gian"

1. Xử lý array. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ về việc lưu cả 1 list vào trong environment. Mình xử dụng luôn api test của Postman: https://postman-echo.

0 0 2

- vừa được xem lúc

API Testing – Những lưu ý khi code API test - Reuse test script

1. Những lưu ý khi code API test. a. Postman – Workspace.

0 0 77

- vừa được xem lúc

API testing - Cách test API - Run Test Suites từ Runner

1. Cách test API như thế nào. . API chỉ là cầu nối nói chuyện giữa Client và Server.

0 0 10