Tag backpropagation

Tìm kiếm bài viết trong Tag backpropagation

- vừa được xem lúc

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

Nhân dịp năm mới mình kính mong tất cả mọi người năm mới an lạnh thật nhiều niềm vui . Chúc mừng năm mới ngập tràn tiếng cười.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Introduction Backpropagation ANN(Series 1)

Phần 1: Đạo hàm hồi quy logistic. Trong quá trình thực hiện mạng nơ-ron , chúng ta khởi tạo các tham số kết hợp với các đầu vào thông qua các layer có sử dụng activation function non linear.

0 0 14