Tag Artificial Intelligence

Tìm kiếm bài viết trong Tag Artificial Intelligence

- vừa được xem lúc

AI ảnh hưởng đến phân tích dữ liệu hiện đại như thế nào?

Trong kỷ nguyên số hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghệ. Với khả năng xử lý dữ liệu và ghi nhớ từ trải nghiệm thực tế, AI đang dầ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Midjourney: Hướng dẫn sử dụng Parameter

Định nghĩa Prompt. Theo Midjourney, Midjourney prompt (yêu cầu) là một cụm từ văn bản ngắn mà bot diễn giải để tạo ra một hình ảnh.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

Phân biệt Artificial Intelligence, Machine Learning và Deep Learning. Đầu tiên chúng ta phải phân biệt rõ ba khái niệm này có quan hệ như thế nào với nhau trước khi đi sâu vào phần giải thích về Machi

0 0 6

- vừa được xem lúc

Artificial intelligence, machine learning, và deep learning

Bài viết giới thiệu về bối cảnh lịch sử của artificial intelligence, machine learning, và deep learning. Cách deep learning hoạt động ở mức độ tổng quát, những gì deep learning đã đạt được cho đến nay

0 0 5

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Midjourney: Hướng dẫn cách viết Prompt

Midjourney tuy còn khá mới mẻ nhưng hứa hẹn sẽ mang đến làn sóng mới cho công nghệ hơn cả Chat GPT. Thay vì đưa ra kết quả dạng chữ, hệ thống sẽ mô phỏng lại yêu cầu của người dùng bằng một hình ảnh c

0 0 8

- vừa được xem lúc

Khám phá các công nghệ source phổ biến trong AI

ChatAI là một công nghệ hiện đại được sử dụng để tạo ra các chatbot thông minh và đáp ứng nhu cầu giao tiếp giữa con người và máy tính. ChatAI sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động tạo ra câu trả l

0 0 9

- vừa được xem lúc

ChatGPT の Fine-tuning API - 企業への人工知能の革命

ChatGPT の Fine-tuning APIは、高度な人工知能技術であり、企業向けのコンサルティングおよび顧客サポートシステムの構築に広く適用されています。 特に、ChatGPT の Fine-tuning API により、各企業のニーズとデータに合わせてディープラーニングモデルをカスタマイズおよびトレーニングできることです。この記事で、NETKOソリューションと一緒に調べましょう!. Ch

0 0 7

- vừa được xem lúc

Gặp gỡ chuyên gia AI tranh luận về sử dụng AI trong các lĩnh vực xã hội

Trong bài này, chúng ta cùng gặp gỡ Meredith Broussard, người đưa ra tranh luận rằng việc ứng dụng AI nhằm giải quyết các vấn đề xã hội đã và đang gây ra những vấn đề đáng lo ngại. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

Diffusion model, nhưng là vỡ lòng (P1)

Đổi gió tí nhỉ, nay thì mình sẽ nói về một mô hình khác của dòng họ Generative models (dòng họ sinh dữ liệu). Các tiền bối đi trước của dòng họ này có thể kể đến là Auto-Encoder, GAN và Flow-based mod

0 0 9

- vừa được xem lúc

ChatGPT hỗ trợ công việc Phân Tích Kinh Doanh (Business Analysis) như thế nào?

ChatGPT, mô hình ngôn ngữ thông minh nhân tạo, đã hỗ trợ công việc của con người ở nhiều ngành nghề khác nhau như “content marketing, giáo viên, dịch thuật, lập trình viên,…” thông qua việc thu thập,

0 0 9

- vừa được xem lúc

5 công cụ trí tuệ nhân tạo quan trọng

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (ML) có ở khắp mọi nơi và trong mọi ngành. Nó cho phép xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, cho phép các chuyên gia đưa phân tích vào sử dụng hiệu quả hơn.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Introduction Backpropagation ANN(Series 1)

Phần 1: Đạo hàm hồi quy logistic. Trong quá trình thực hiện mạng nơ-ron , chúng ta khởi tạo các tham số kết hợp với các đầu vào thông qua các layer có sử dụng activation function non linear.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Introducing simple chatbot model with Flask and MongoDB - Giới thiệu mô hình chatbot đơn giản cùng với Flask và MongoDB

Table of content ( Mục lục ). . English - Tiếng Anh. Vietnamese - Tiếng Việt.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Luyên thuyên về ChatGPT...

Đây là góc nhìn cá nhân của mình. Bài này mình viết luyên thuyên nên sẽ dài đó, cần cân nhắc trước khi đọc để không buồn ngủ nhé.

0 0 9

- vừa được xem lúc

P4. (Lại là) Machine Learning with Graphs

Trong phần 2, mình có đề cập đến cấp độ Node trong bài toán Machine Learning in Graphs rồi (mọi người có thể xem lại tại link này: P2. Machine Learning with Graphs).

0 0 7

- vừa được xem lúc

P3. Nấu món Graphs cùng NetworkX

Trong hai phần trước, mình đã giới thiệu một chút về Graphs cũng như một số bài toán Machine Learning ở cấp độ Node cho Graphs rồi. Để đổi gió một tí thì hôm nay thực hành xào nấu mấy món khai vị liên

0 0 8

- vừa được xem lúc

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi

Confusion Matrix ma trận nhầm lẫn hay ma trận lỗi là một bố cục bảng cụ thể cho phép hình dung hiệu suất của một thuật toán. Xét ví dụ thực tế : Vào ngày 16/04/2021 tại bệnh viện A có 100 bệnh nhân đế

0 0 23

- vừa được xem lúc

How DevOps tools Can Help You Win the Race for machine learning

DevOps is the most rapidly growing topic of interest for readers. So, we figured why not give you guys more info on how DevOps can help you win the race for machine learning.

0 0 17

- vừa được xem lúc

How Does Programming Language Help in AI Development?

So, did you hear that Facebook is now Meta? Well, of course, you did. Whom am I kidding? But you had a little bit of idea of that, but you actually don’t know what all this metaverse and Artificial in

0 0 24

- vừa được xem lúc

Conda virtual environment: thực hành, làm việc với AI nói riêng một cách hiệu quả

Chắc hẳn với những ai đã và đang làm việc trong lĩnh vực AI không còn quá xa lạ với conda - một package manager và environment manager vô cùng hữu ích trong công việc. Đứng trên góc nhìn một người mới

0 0 19