Tag Continuous Integration

Tìm kiếm bài viết trong Tag Continuous Integration

- vừa được xem lúc

CI, CD trong phát triển và vận hành dự án ở Viblo

Lời chào. Trong bối cảnh ngày nay, quản lý và phát triển dự án là một phần quan trọng trong ngành phần mềm.

0 0 6

- vừa được xem lúc

CI, CD và ... DevOps ???

I. CI là .

0 0 13