Tag CI/CD

Tìm kiếm bài viết trong Tag CI/CD

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu CI/CD với CircleCi + Docker

Hé lô mọi người, lại là Thanh đây. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về VPS Google Cloud và các thao tác cơ bản với VM .

0 0 1

- vừa được xem lúc

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

Install Jenkins with Docker . . Link bài viết gốc tại blog của mình https://ductn.info/install-jenkins-with-docker/.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

1. Mở đầu.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

Sau đây là một số mẫu Github action cơ bản mà các bạn có thể sử dụng để tạo một flow hoàn chỉnh, phụ thuộc vào yêu cầu của từng dự án khác nhau. .

0 1 12

- vừa được xem lúc

What is CI/CD?

What is CI/CD. CI / CD giúp tự động hóa, giám sát liên tục trong suốt vòng đời phát triển phần mềm, từ giai đoạn tích hợp và thử nghiệm đến phân phối và triển khai.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về tool CircleCI

Đây là bài viết tổng hợp lại kiến thức của mình khi bắt đầu tìm hiểu về CircleCI. Và một hướng dẫn đơn giản để sử dụng nó.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 2): Trigger một work flow

Events trigger. Bạn có thể cấu hình cho workflows chạy khi có một sự kiện nào đó xảy ra trên GitHub, theo một lịch có sẵn hoặc cũng có thể là một sự kiện nào đó xảy ra ngoài GitHub.

0 0 10

- vừa được xem lúc

15 phút tìm hiểu CI - Continuous Integration - Tích hợp liên tục

CI LÀ GÌ . Nói tóm lại thì CI là phương pháp được sử dụng để đảm bảo code của toàn dự án luôn build được, luôn chạy đúng (Pass toàn bộ các test case).

0 0 3

- vừa được xem lúc

Những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu với CircleCI

Bài viết gốc: dnlblog.com.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Nhập môn CICD với Gitlab

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học Docker và CICD của mình. Từ bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các lợi ích CICD mang lại để tự động hoá toàn bộ quá trình build, test và deploy

0 0 2