Tag Coroutines

Tìm kiếm bài viết trong Tag Coroutines

- vừa được xem lúc

Dispatchers trong Kotlin Coroutines

Dispatcher là cái gì. Có 4 loại Dispatchers:. . Dispatchers.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Kotlin Coroutines trong Android

Mở đầu. Bài viết này dành cho bất cứ ai tò mò về Coroutines trong Kotlin nhưng không biết chính xác nó là gì. . Chính xác thì Coroutines là gì.

0 0 63

- vừa được xem lúc

Đưa work xuống background với Coroutines trong Android

Giới thiệu. Coroutines giờ đã không còn xa lạ với dev android nữa, nhưng liệu chúng ta đã dùng đc hết các công dụng nó mang lại ngoài việc dùng để gọi api với retrofit hay truy cập db với room, nhiều

0 0 24

- vừa được xem lúc

Sử dụng bất đồng bộ với Flow API trong Kotlin Coroutines

Giới thiệu. Trong khi xây dựng ứng dụng để xử lý các hoạt động bất đồng bộ chúng ta thường nghĩ ngay tới AsynchTask, RxJava.

0 0 168

- vừa được xem lúc

Android asynchronous tasks với suspend function, suspendcoroutine và suspendcancellablecoroutine

Giới thiệu. Làm việc với asynchronous tasks là việc rất hay gặp khi dev android và đi cùng với sự phát triển của android đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho chúng ta như Thread, Handler, AsyncTask, RxJava và gần nhất là Kotlin Corotuines.

0 0 105

- vừa được xem lúc

Simplifying APIs with coroutines and Flow

Bài viết này trình bày cách đơn giản hóa các API sử dụng coroutines và Flow cũng như cách tạo bộ điều hợp của riêng bạn bằng cách sử dụng các API pauseCancellableCoroutine và callbackFlow. Đối với những người thích đi sâu vào bên trong các quy trình, những API đó sẽ được mổ xẻ và bạn sẽ thấy chúng h

0 0 33