Tag sqlserver

Tìm kiếm bài viết trong Tag sqlserver

- vừa được xem lúc

Bài toán phân quyền vấn đề muôn thuở.

(* Trong bài viết này mình chỉ nêu quan điểm và những thứ mình đã từng làm với việc phân quyền trên thực tế, chỉ mang tính tham khảo cho mọi người. Nếu có bất kỳ ý kiến góp ý nào hãy bình luận ở dưới

0 0 2

- vừa được xem lúc

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản.

Trigger là gì . Cú pháp của Trigger. CREATE TRIGGER tên_trigger ON tên_bảng. FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}.

0 0 8