Tag sqlserver

Tìm kiếm bài viết trong Tag sqlserver

- vừa được xem lúc

Quản lý ảnh trong cơ sở dữ liệu

Trong lập trình chắc hẳn bạn đã đang hoặc sắp làm việc với dữ liệu ảnh Nhưng cách lưu ảnh như nào cho hợp lý thì vẫn là những vấn đề mới mẻ và khó nhằn cho những bạn mới làm việc với dữ liệu. Bài viết

0 0 22

- vừa được xem lúc

Bài toán phân quyền vấn đề muôn thuở.

(* Trong bài viết này mình chỉ nêu quan điểm và những thứ mình đã từng làm với việc phân quyền trên thực tế, chỉ mang tính tham khảo cho mọi người. Nếu có bất kỳ ý kiến góp ý nào hãy bình luận ở dưới

0 0 29

- vừa được xem lúc

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản.

Trigger là gì . Cú pháp của Trigger. CREATE TRIGGER tên_trigger ON tên_bảng. FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}.

0 0 129