Tag SQL

Tìm kiếm bài viết trong Tag SQL

- vừa được xem lúc

12 lý do khiến MySQL truy vấn chậm - Part 2

Mình sẽ tiếp tục bài hôm trước bắt đầu từ mục 2.7. 2.7 Trình tối ưu hóa chọn sai chỉ mục.

0 0 2

- vừa được xem lúc

An Introduction to the xo Package in Go

The xo package is a powerful tool for generating Go code from SQL database schemas. Using xo, you can avoid writing boilerplate code and focus on the core functionality of your application.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Blog#162: 13 SQL Statements for 80% of Your Data Science Tasks

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development and so on.

0 0 1

- vừa được xem lúc

KISS và YAGNY Nụ cười và nước mắt câu chuyện Chuẩn hóa và Phi Chuẩn

Chắc hẳn rất nhiều người biết về nguyên tắc KISS (Keep It Simple, Stupid) và YAGNY (You Aren't Gonna Need It). Hàm ý của nó trong tiếng Việt nôm na là "giết gà mà dùng dao mổ trâu".

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 15 NULL trong Oracle Database

NULL luôn là một thứ gây bối rối, mặc dù ý tưởng của nó chỉ đơn giản là một giá trị cho biết là chỗ này chưa có dữ liệu. Có một số cái lạ nữa như là truy vấn thì luôn dùng IS NULL chứ không dùng = NUL

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 14 Partial Indexes

Thường thì chúng ta index sẽ hiểu là tất cả các dòng của cột đều được đánh index, nhưng trong một số trường hợp ta chỉ muốn đánh index theo một điều kiện nào đó. Một số hệ quản trị cung cấp chúng ta m

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Database SQl và NoSQL

Con người bắt đầu lưu trữ thông tin từ rất lâu rồi. Từ những phương pháp thô sơ như khắc lên đá, ghi chép sổ sách, băng đĩa cassette, đĩa mềm, file .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bài 3: [Intermediate] Subquery là gì? With Clause(CTE) là gì? Phân biệt và có thể thay thế cho nhau được không?

I: Giới thiệu. Xin chào mọi người! Trong bài viết này mình xin được giới thiệu đến mọi người về chủ đề subquery và with clause (CTE) trong SQL.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Bài 1: [Basic] Các câu lệnh truy vấn đơn giản trong SQL

I: Giới thiệu về SQL. Đây là bài đầu tiên trong seri về SQL này nên mình xin phép được nói qua một chút về khái niệm SQL:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Các bài viết ngắn phần 16

var, let, const. Ba cách giúp bạn khai báo biến trong JavaScript là sử dụng từ khóa var, let, const.

0 0 5

Bài 2: [Basic] Tất tần tật những gì về JOIN trong SQL

I: Giới thiệu về JOIN. Trong SQL, mệnh đề JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên một cột có liên quan giữa chúng.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Supabase in 100 Seconds

Supabase is the open-source Firebase alternative that features an impressive collection of tools like PostgreSQL, user authentication, serverless edge functions, and more. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về PROCEDURE và CURSOR trong SQL

SQL là một kỹ năng bắt buộc phải có đối với bất kỳ kỹ sư phần mềm nào trong thời đại này. Bởi vì hầu hết các phần mềm hiện nay phụ thuôc vào loại dữ liệu có khả năng tích hợp tốt với RDBMS (Hệ thống q

0 0 6

- vừa được xem lúc

Case Study tối ưu sử dụng Partition và Index để tối ưu câu lệnh từ 30 phút xuống còn 0.01s như thế nào?

Đây là một bài toán tối ưu thực tế , tôi đã áp dụng kỹ thuật tối ưu này cho rất nhiều doanh nghiệp lớn: hệ thống Core chứng khoán, cơ sở dữ liệu core billing của đơn vị viễ

0 0 12

- vừa được xem lúc

Thiết kế partition sai, hệ thống Core banking bị treo CPU 99% và tôi đã xử lý bằng chấm nhẹ như thế nào?

Lần đầu tiên tối ưu Core banking của tôi đó là nhiệm vụ tối ưu Cơ sở dữ liệu Core banking sử dụng phần mềm ORACLE FLEXCUBE của ngân hàng X (kỷ niệm rất đẹp nhưng mục tiêu của b

0 0 11

- vừa được xem lúc

Tối ưu cơ sở dữ liệu cải thiện 97% thời gian thực hiện chỉ bằng một “chấm nhẹ” thế nào?

Đây là những bài viết về các dự án & kinh nghiệm tối ưu cơ sở dữ liệu của Wecommit. Những giá trị mà bạn sẽ nhận được khi đọc hết bài viết:.

0 0 11

- vừa được xem lúc

1-7 Phép toán tập hợp trong SQL

1-7 Phép toán tập hợp trong SQL. . SQL và luận tập hợp. SQL là ngôn ngữ lấy luận tập hợp là một trong những cơ bản.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Phân biệt truncate và delete trong sql

DELETE. . . Cú pháp: DELETE FROM table_name WHERE condition;.

0 0 12

- vừa được xem lúc

2-5 GROUP BY và PARTITION BY

2-5 GROUP BY và PARTITION BY. .

0 0 12

- vừa được xem lúc

SQL là gì? Ai nên theo học SQL?

Bạn đã từng nghe đến ngôn ngữ lập trình chưa? Bạn biết bao nhiều về các loại ngôn ngữ lập trình? Hiện nay, phổ biến nhất là ngôn ngữ lập trình SQL là gì được phát triển ở nhiều doanh nghiệp có cơ sở d

0 0 10