Tag SQL

Tìm kiếm bài viết trong Tag SQL

Supabase in 100 Seconds

Supabase is the open-source Firebase alternative that features an impressive collection of tools like PostgreSQL, user authentication, serverless edge functions, and more. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về PROCEDURE và CURSOR trong SQL

SQL là một kỹ năng bắt buộc phải có đối với bất kỳ kỹ sư phần mềm nào trong thời đại này. Bởi vì hầu hết các phần mềm hiện nay phụ thuôc vào loại dữ liệu có khả năng tích hợp tốt với RDBMS (Hệ thống q

0 0 1

- vừa được xem lúc

Case Study tối ưu sử dụng Partition và Index để tối ưu câu lệnh từ 30 phút xuống còn 0.01s như thế nào?

Đây là một bài toán tối ưu thực tế , tôi đã áp dụng kỹ thuật tối ưu này cho rất nhiều doanh nghiệp lớn: hệ thống Core chứng khoán, cơ sở dữ liệu core billing của đơn vị viễ

0 0 4

- vừa được xem lúc

Thiết kế partition sai, hệ thống Core banking bị treo CPU 99% và tôi đã xử lý bằng chấm nhẹ như thế nào?

Lần đầu tiên tối ưu Core banking của tôi đó là nhiệm vụ tối ưu Cơ sở dữ liệu Core banking sử dụng phần mềm ORACLE FLEXCUBE của ngân hàng X (kỷ niệm rất đẹp nhưng mục tiêu của b

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tối ưu cơ sở dữ liệu cải thiện 97% thời gian thực hiện chỉ bằng một “chấm nhẹ” thế nào?

Đây là những bài viết về các dự án & kinh nghiệm tối ưu cơ sở dữ liệu của Wecommit. Những giá trị mà bạn sẽ nhận được khi đọc hết bài viết:.

0 0 4

- vừa được xem lúc

1-7 Phép toán tập hợp trong SQL

1-7 Phép toán tập hợp trong SQL. . SQL và luận tập hợp. SQL là ngôn ngữ lấy luận tập hợp là một trong những cơ bản.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Phân biệt truncate và delete trong sql

DELETE. . . Cú pháp: DELETE FROM table_name WHERE condition;.

0 0 10

- vừa được xem lúc

2-5 GROUP BY và PARTITION BY

2-5 GROUP BY và PARTITION BY. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

SQL là gì? Ai nên theo học SQL?

Bạn đã từng nghe đến ngôn ngữ lập trình chưa? Bạn biết bao nhiều về các loại ngôn ngữ lập trình? Hiện nay, phổ biến nhất là ngôn ngữ lập trình SQL là gì được phát triển ở nhiều doanh nghiệp có cơ sở d

0 0 8

- vừa được xem lúc

Đại số quan hệ và các phép toán tập hợp

Đại số quan hệ (Relational algebra) là một bộ các toán tử và quy tắc được sử dụng để thao tác trên các quan hệ và kết quả trả về là một quan hệ mới. Sau khi Edgar F.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Hiểu về Clustered index

Hẳn các bạn cũng đã từng nghe về 2 loại index là Clustered Index và Non-clustered index. Bài viết hôm nay mình xin được giới thiệu cách hiểu của mình về clustered index và non-clustered index.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì. Ví dụ: MS. Access, MS. SQL Server, ORACLE, IBM DB2, .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Phép kết trong đại số quan hệ

Ở phần trước mình đã giới thiệu với các bạn các phép toán tập hợp trong đại số quan hệ. Đó đều là các phép toán cơ bản nhưng cũng là nền tảng để thực hiện các phép toán khác phức tạp hơn.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Kiến Trúc Của PostgreSQL

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1989, bởi nhóm nghiên cứu ở đại học California. PostgreSQL được gọi là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới, cho đến thời điểm hiện tại, theo db_engines, n

0 0 62

- vừa được xem lúc

Câu chuyện muôn thuở của SQL và NoSQL

SQL và NoSQL là chủ đề không còn xa lạ trong thời buổi hiện nay khi mà đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao MongoDB, Cassandra, CouchDB hay BigTable, DynamoDB... NoSQL nhanh hơn SQL đấy, sao không dùng? M

0 0 106

- vừa được xem lúc

Tìm kiếm theo Khoảng, Lớn Hơn, Nhỏ Hơn, và BETWEEN

Trong phần này sẽ mô tả phần mà hầu hết các sách giáo khoa về SQL không nói đến, truy vấn với tham số. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 10 - Query với tham số

Trong phần này sẽ mô tả phần mà hầu hết các sách giáo khoa về SQL không nói đến, truy vấn với tham số. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link Tăng tốc database index phần 9 - Fun

0 0 52

- vừa được xem lúc

Các Lệnh Xử Lý Transaction Trong SQL

Transaction trong SQL. TRANSACTION trong SQL là tiến trình thực hiện một nhóm các câu lệnh SQL.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 9 - Function- User-Defined Function

Các bạn có thể xem đầy đủ các phần tại đây nhé. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link Tăng tốc database index phần 8 - Function- Tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa chữ T

0 0 9

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 8 - Function- Tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa chữ Thường- UPPER và LOWER

Các bạn có thể xem đầy đủ các phần tại đây nhé. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link này Tăng tốc database index phần 7 -Index chậm 2.

0 0 31