Tag Infrastructure As Code

Tìm kiếm bài viết trong Tag Infrastructure As Code

- vừa được xem lúc

Xây dựng infra (AWS) cho micro-service bằng terraform

Giới thiệu qua về terraform. Terraform là một công cụ Infrastructure As Code - (IaC) cho phép bạn có thể tạo và quản lí các infrastructure resource bằng code.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Pulumi series - Bài 0 - Pulumi và infrasructure as Code

Giới thiệu. Infrastructure as Code là cái gì.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Pulumi series - Bài 1 - hello world

Cài đặt. Hướng dẫn cài đặt officially có thể dễ dàng tìm kiếm tại đây. https://www.pulumi.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Tự động triển khai và tích hợp bảo mật cho hạ tầng trên AWS bằng các công cụ mã nguồn mở

Giới thiệu. Bài viết này giới thiệu cách triển khai hạ tầng trên AWS một cách tự động hóa với Terraform và tích hợp một số phương pháp bảo mật cho hệ thống của bạn.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Infrastructure as Code là gì ? tại sao lại chọn Terraform ?

Infrastructure As Code là gì . Tại sao lại chọn Terraform . . Chef.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Terraform và các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn

Khi đọc tiêu đề bạn có thể thấy lạ, thông thường nhà tuyển dụng(interviewer) sẽ hỏi các câu hỏi liên quan tới terraform cho ứng viên devops, nhưng mình ứng tuyển vào vị trí backend developer lại bị hỏ

0 0 52

- vừa được xem lúc

Nhập môn Infrastructure as Code - Sử dụng Terraform để provision infrastructure trên GCP

Hôm nay, mình sẽ dành thời gian để viết 1 bài Hands-on đơn giản về Terraform - Một công cụ để viết Infrastructrure as Code. .

0 0 43