Tag terraform

Tìm kiếm bài viết trong Tag terraform

- vừa được xem lúc

Cài đặt kubernetes bằng terraform với 1 câu lệnh

Lời đầu tiên xin chúc tất cả bạn đọc và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng . .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Xây dựng infra (AWS) cho micro-service bằng terraform

Giới thiệu qua về terraform. Terraform là một công cụ Infrastructure As Code - (IaC) cho phép bạn có thể tạo và quản lí các infrastructure resource bằng code.

0 0 9

- vừa được xem lúc

DRY folder structure for Terraform

Giới thiệu. Hiện nay việc định nghĩa và xây dựng infrastructure trên các cloud platform sử dụng ngôn ngữ IaC (Infrastructure as Code) như là Terraform đã quá quen thuộc với mọi người.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Pulumi series - Bài 0 - Pulumi và infrasructure as Code

Giới thiệu. Infrastructure as Code là cái gì.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Pulumi series - Bài 1 - hello world

Cài đặt. Hướng dẫn cài đặt officially có thể dễ dàng tìm kiếm tại đây. https://www.pulumi.

0 0 20

- vừa được xem lúc

AWS Elasticache - Provisioning with Terraform

Giới thiệu. Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về những mô hình triển khai của Elasticache trên AWS.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Tự động triển khai và tích hợp bảo mật cho hạ tầng trên AWS bằng các công cụ mã nguồn mở

Giới thiệu. Bài viết này giới thiệu cách triển khai hạ tầng trên AWS một cách tự động hóa với Terraform và tích hợp một số phương pháp bảo mật cho hệ thống của bạn.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 17 - Security - Manage Secrets with Vault

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về vấn đề security trong Terraform.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 16 - Security - Securing Logs and Securing State File

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Multi Cloud.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 15 - Multi-cloud environment

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng Terraform với Jenkins.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 14 - Automating Terraform with Jenkins

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử dụng Terraform với Gitlab CI.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Phần 2 - Terraform CLI

Cài đặt Terraform. Hashicorp distribute Terraform như một binary package.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 13 - Automating Terraform with Gitlab CI

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Ansible với Terraform.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 12 - Ansible with Terraform

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về A/B Testing Deployment.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Infrastructure as Code là gì ? tại sao lại chọn Terraform ?

Infrastructure As Code là gì . Tại sao lại chọn Terraform . . Chef.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 11 - Terraform A/B Testing Deployment

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Blue/Green Deployment.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 10 - Terraform Blue/Green deployments

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta tìm hiểu về Zero-downtime deployments, nhưng ta chỉ mới tìm hiểu cách thực hiện ZDD cho một resource đơn giản là EC2.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 9 - CI/CD with Terraform Cloud and Zero-downtime deployments

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Remote Backend với Terraform Cloud.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 8 - Terraform Backend: Remote Backend with Terraform Cloud

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã nói về S3 Standard Backend.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 7 - Terraform Backend: S3 Standard Backend

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã nói về lý thuyết của Terraform Backend.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Terraform Series - Bài 6 - Terraform Backend: Understand Backend

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Terraform, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Terraform Module.

0 0 25