Tag Python3

Tìm kiếm bài viết trong Tag Python3

- vừa được xem lúc

Basic Linux Exploit - Buffer Overflow - Phần 4 - Bypass NX (Non-Executable Stack) with Return Oriented Programming (ROP)

Sau các phần 3 phần cơ bản, phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bypass cơ chế NX của linux. Vậy NX là gì? NX (Non-executable Stack) là cơ chế ngăn không cho thực thi mã trên stack, điều này ngă

0 0 21

- vừa được xem lúc

Basic Linux Exploit - Buffer Overflow - Phần 3 - Khai thác lỗi tràn bộ đệm với small buffer

Chào mọi người, nối tiếp phần trước, phần này mình sẽ giới thiệu phương pháp khai thác với buffer nhỏ. Như phần trước, buffer của chúng ta có độ lớn 64 bytes, đủ chứa shellcode và thực hiện sửa đổi re

0 0 29

- vừa được xem lúc

Basic Linux Exploit - Buffer Overflow - Phần 2 - Tạo shell với lỗi buffer overflow

Chào mọi người, nối tiếp phần 1, phần 2 mình sẽ thực hiện khai thác lỗi buffer overflow để lấy shell bằng cách sử dụng thư viện pwntools của python3. Dưới đây là mã C của chương trình khai thác phần t

0 0 27

- vừa được xem lúc

Xây dựng scan port với python và thư viện scapy

Chào mọi người, sau 2 bài viết về các phương pháp phát hiện live host và scan port bằng nmap, hôm nay mình sẽ hướng dẫn xây dựng 1 công cụ đơn giản có thể quét live host và scan port bằng cách tạo ra

0 0 20

- vừa được xem lúc

Upload multipart / form-data files to S3 with Python AWS Lambda

Upload multipart / form-data files to S3 with Python AWS Lambda. Overview. Upload the multipart / form-data created via Lambda on AWS to S3. Repo.

0 0 416

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Numpy (một thư viện chủ yếu phục vụ cho khoa học máy tính của Python)

Numpy. Numpy là một thư viện lõi phục vụ cho khoa học máy tính của Python, hỗ trợ cho việc tính toán các mảng nhiều chiều, có kích thước lớn với các hàm đã được tối ưu áp dụng lên các mảng nhiều chiều

0 0 45