Tag SOLID

Tìm kiếm bài viết trong Tag SOLID

- vừa được xem lúc

Nguyên Lý SOLID: Bí Quyết Viết Code Hiệu Quả Trong React và React Native

Khám phá nguyên lý SOLID - quy tắc thiết kế phần mềm giúp cải thiện khả năng bảo trì và mở rộng ứng dụng của bạn. Học cách áp dụng SOLID trong React và React Native để tạo ra code sạch, dễ hiểu và lin

0 0 3

- vừa được xem lúc

Spring IoC container - Tự viết một cái @Autowire như Spring Boot

Dependency inversion - Dependency injection - Inversion of Control. Có chắc bạn thật sự hiểu rõ về 3 khái niệm trên? Bạn có tự tin có thể áp dụng 3 principle/pattern trên để triển khai một library tươ

0 0 5

- vừa được xem lúc

SOLID là gì? Nguyên tắc lập trình SOLID và cách áp dụng chúng

1. Giới thiệu. SOLID là một tập hợp của năm nguyên tắc lập trình quan trọng, được Robert C. Martin, còn được biết đến với tên Uncle Bob, đề xuất.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Liskov Substitution Principle với Composition Over Inheritance

Nguyên tắc thay thế Liskov (Liskov Substitution Principle - LSP) là một trong những nguyên tắc thiết kế quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Nguyên tắc này được đặt theo tên của Barbara Liskov,

0 0 12

- vừa được xem lúc

Các bài viết ngắn phần 21

BeautyOnCode sharing fun news. Chào bạn, mình muốn chia sẻ với bạn một số thông tin vui của mình tuần này:. . .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#122: 🌸SOLID Principles: Making Your Code Clean and Easy to Understand🌸

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Blog#123: 🌸SOLID原則:コードをきれいにして理解しやすくする🌸

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Nguyên tắc SOLID trong lập trình hướng đối tượng (OOP) - thực hành cùng ngôn ngữ Python

SOLID là gì. SOLID giúp thiết kế chương trình hướng đối tượng linh động, dễ hiểu và dễ duy trì. . .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Áp dụng nguyên lý SOLID trong iOS

1. Tổng quan.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Áp dụng nguyên tắc SOLID vào dự án eCommerce | Chữ S ở đây là gì? | Phần 1 | Series SOLID Javascript

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 12

- vừa được xem lúc

Nguyên Lý SOLID trong C#

1. Định nghĩa. . .

0 0 30

- vừa được xem lúc

Chia nhỏ Interface sử dụng Kotlin extension và inline functions

Interface segregation: Nguyên lý thứ 4 trong SOLID. Robert C Martin nổi tiếng với biệt danh “Uncle Bob” đã định nghĩa các nguyên lý SOLID - là những nguyên lý cần tuân theo khi xây dựng phần mềm để dễ

0 0 19

- vừa được xem lúc

Tập tành SOLID với Golang: Open Closed Principle

Lời mở đầu:. Để trở thành một Senior Developer, chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ cần nắm vững một vài Principle.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Tập tành SOLID với Golang: Single Responsibility Principle

Lời mở đầu:. Ngày nay, có rất nhiều nguồn tài liệu giúp lập trình viên chúng ta học tập, rèn luyện cũng như triển khai các loại phần mềm khác nhau.

0 0 22

- vừa được xem lúc

SOLID trong OOP và ví dụ dễ hiểu bằng Python

Thế SOLID là gì? SOLID là cứng . Đùa tí Đây là các nguyên lý thiết kế trong OOP, được ghép lại từ các chữ cái đầu của Single Responsibility, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, Interf

0 0 27

- vừa được xem lúc

Đôi điều về nguyên tắc SOLID

Lập trình hướng đối tượng (object oriented programming – OOP) là một trong những mô hình lập trình được sử dụng nhiều nhất và cũng là một trong những mô hình hiệu quả nhất để mô hình hoá thế giới thực

0 0 55

- vừa được xem lúc

Áp dụng SOLID trong Android

1. SOLID là gì. Thử tưởng tượng bạn đang ở trong một thư viện sách. Bạn muốn tìm một cuốn sách nào đó.

0 0 67

- vừa được xem lúc

Nguyên lý S.O.L.I.D. trong JavaScript (P4)

Hi mọi người, trong các bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về 4 nguyên lý đầu tiên của SOLID, trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về chữ cái cuối cùng nhé. 1.

0 0 21

- vừa được xem lúc

SOLID trong lập trình hướng đối tượng (P2)

Chào mọi người, trong bài viết trước mình đã giới thiệu 2/5 tính chất của SOLID, ở bài viết này mình sẽ giới thiệu 3 tính chất còn lại. Mọi người hãy chuẩn bị 1 tách cafe, 1 tâm hồn đẹp để đọc và thấm nhuần bài viết này nhé .

0 0 24

- vừa được xem lúc

SOLID trong lập trình hướng đối tượng (P1)

SOLID là tập hợp những nguyên tắc mà mỗi lập trình viên cần tuân theo khi thiết kế cấu trúc 1 class trong lập trình hướng đối tượng. SOLID bao gồm 5 tính chất, 5 tính chất này giúp chúng ta phần nào hiểu được sự cần thiết nhất định của design patterns và software architecture trong lập trình nói chu

0 0 22

- vừa được xem lúc

Nguyên lý S.O.L.I.D trong JavaScript (P3)

Ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên lý thứ 4 của SOLID, đó là Interface Segregation principle thông qua 2 mục:. . Nguyên lý Interface Segregation là gì . .

0 0 44