Tag Algorithms

Tìm kiếm bài viết trong Tag Algorithms

- vừa được xem lúc

Blog#152: Top 8 Algorithms Every Programmer Should Know 💯

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#100: 6つのアルゴリズム:すべての開発者が知っておくべきもの(重要)

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Blog#99: 6 Algorithms Every Developer Should Know

Hi, I'm Tuan, a Full-stack Web Developer from Tokyo . As a developer, you're probably familiar with the concept of algorithms.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Blog#85: Bubble Up to the Top: A Beginner's Guide to Bubble Sort in JavaScript

Hi, I'm Tuan, a Full-stack Web Developer from Tokyo . As a beginner programmer, you may have heard of the term "sorting algorithms" but have no idea what they are or how they work.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Array

Array là gì. Ưu điểm:. Mảng (array) cho phép:. – lưu nhiều phần tử vào một biến duy nhất.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Palindrome Number - Algorithm JavaScript - Easy

1.Description. Given an integer number, return true if number is palindrome integer. Input: x = 121.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Roman to Integer - Algorithm JavaScript - Easy

1.Description. Given a roman numeral, convert it to an integer. Input: s = "III".

0 0 13

- vừa được xem lúc

Two Sum - Algorithm Javascript - Easy

1.Description.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Longest Substring Without Repeating Characters - Algorithm JavaScript - Medium

1.Description. Given a string s, find the length of the longest substring without repeating characters. .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì ?

Lời giới thiệu. Chào các bạn mình là viên năm cuối chuyên nghành Lập trình máy tính.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Data Structures : Graph

Giới thiệu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại cấu trúc dữ liệu cuối cùng trong danh series Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của mình là Graph.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Data structures: Trees

Giới thiệu. Hôm nay mình và các bạn sẽ lại tiếp tục tìm hiểu một loại CTDL mới.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Stacks and Queues phần 1

Giới thiệu. Chào mừng các bạn quay trở lại với series của chúng ta.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Stacks và Queues phần 2

Giới thiệu. Nếu các bạn chưa tìm hiểu về Stacks và Queues, các bạn có thể coi lại bài giới thiệu về Stacks và Queues tại đây

0 0 15

- vừa được xem lúc

Doubly Linked List

Tổng quan. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại Linked List khác, được gọi là Doubly Linked List.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Singly Linked List

Tổng quan. Hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Array và Hash Table.

0 0 133

- vừa được xem lúc

Series Data structures and algorithms

Giới thiệu. Xin chào các bạn. Tổng quan. Hàng ngày, chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng các cấu trúc dữ liệu như Array,Map.

0 0 118

- vừa được xem lúc

Thuật toán Apriori khai phá luật kết hợp trong Data Mining

Bài toán khai thác tập phổ biến (frequent itemset) là bài toán rất quan trọng trong lĩnh vực data mining. Bài toán khai thác tập phổ biến là bài toán tìm tất cả tập các hạng mục (itemset) S có độ phổ

0 0 467

- vừa được xem lúc

Lập trình và tư duy thuật toán sáng tạo (Kì 2) - Tóm lược kiến thức đại số tổ hợp

Trong phần đầu Lập trình và tư duy thuật toán sáng tạo (Kì 1) Mình đã giới thiệu về khái niệm, lý do bạn cần sử dụng thuật toán và những điều cơ bản đề giải quyết một bài toán. Và giờ thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem thế giới "diệu kỳ" này có gì nhé.

0 0 149

- vừa được xem lúc

Process (Máy tính) và những điều có thể chưa biết - Phần II - Multitasking

Tiếp nối phần I mình đã tìm hiểu Process như thế nào, các component của 1 Process, và cách Process hoạt động. Phần tiếp theo này chúng ta cùng xem liệu Multitasking có phải là bến đỗ hạnh phúc khi muốn optimize thời gian chạy của 1 chương trình.

0 0 4.7k

- vừa được xem lúc

Process (Máy tính) và những điều có thể chưa biết - Phần I

Chào anh em một buổi sáng đầy năng lượng. Lý do mình viết bài chia sẻ này vì có 2 vấn đề mình thấy rất nhiều bạn gặp phải.

0 0 145