Tag authorization

Tìm kiếm bài viết trong Tag authorization

- vừa được xem lúc

Các bài viết ngắn phần 15

Authorization là gì . Bạn cũng có thể nghe về nó với tên “access control” hay “privilege control”.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Authorization với JWT trong React+Redux App

JSON Web Token là gì. . Vậy mục đích sử dụng JWT là gì. Phạm vi bài viết hôm nay sẽ chủ yếu đề cập đến cách xử lý JWT ở phía frontend.

0 0 61

- vừa được xem lúc

Policy-Based Authorization trong ASP. NET Core

Trong bài biết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Policy-Based Authorization trong ASP .NET Core.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Claims-Based Authorization trong ASP .NET

Chứng thực theo Claims trong ASP.NET Core.

0 0 27

- vừa được xem lúc

[Node JS + React JS] - Phần 2 - Authentication server

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục serie Node JS + React JS với chủ đề là authentication + authorization. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu hai khái niệm cơ bản là Authentication và Authorization, cũng như

0 0 385

- vừa được xem lúc

Mô hình Phân quyền ACL trong Spring Security

1 Giới thiệu. Authentication (Xác thực) sẽ cho bạn biết về danh tính của người dùng, còn Authorization (Ủy quyền) sẽ quyết định họ có quyền làm gì.

0 0 208

- vừa được xem lúc

Authorization header

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Authorization header. API sử dụng Authorization để đảm bảo rằng người dùng truy cập dữ liệu một cách an toàn.

0 0 127

- vừa được xem lúc

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

. OAuth cho phép các trang web và dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa những người dùng. Nó được sử dụng rộng rãi, nhưng hãy lưu ý về các lỗ hổng của nó.

0 0 45

- vừa được xem lúc

Phân biệt sự khác nhau giữa Authentication và Authorization

Có lẽ trong quá trình lập trình bạn đã được nghe rất nhiều về 2 khái niệm authentication và authorization nhưng liệu bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm này? hay đôi khi bạn vẫn mập mờ

0 0 34