Tag workflow

Tìm kiếm bài viết trong Tag workflow

- vừa được xem lúc

Tóm tắt toàn diện về việc sử dụng Git và quy trình làm việc của GitFlow và sếp yêu cầu tôi phải học

Bài gốc: Các phương pháp hay nhất cho Git trong nhóm - Cách sử dụng Git Flow đúng cách. Là một lập trình viên mới tham gia vào một công ty mới, thì việc code không bàn tới, nhưng cách làm việc nhóm tr

0 0 24

- vừa được xem lúc

Thay đổi và cải tiến.

1. Low-code software development.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Temporal workflow trong Quarkus

Giới Thiệu. Tiếp tục với series Java Practice, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Temporal một thư viện workflow còn khá mới mẻ và triển khai nó trên Quarkus.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Cơ bản về Gitflow Workflow

Giới thiệu. Gitflow Workflow là một thiết kế quy trình làm việc được sử dụng lần đầu tiên và làm cho phổ biến bởi Vincent Driessen at nvie.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

Sau đây là một số mẫu Github action cơ bản mà các bạn có thể sử dụng để tạo một flow hoàn chỉnh, phụ thuộc vào yêu cầu của từng dự án khác nhau. .

0 1 119

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 1): Một ít lý thuyết

CI/CD là gì. Về mặt khái niệm là vậy nhưng về mặt triển khai thì CI/CD là quá trình tự động thực hiện các quá trình build, test, release, deploy khi có các trigger như commit/merge code lên một branch định sẵn hoặc có thể là tự động chạy theo một lịch cố định.

0 0 120