Tag Auto Deploy

Tìm kiếm bài viết trong Tag Auto Deploy

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn deploy website Laravel lên VPS/Server có auto deploy cực kỳ đơn giản

Chắc hẳn bạn đã từng gặp khó khăn trong việc triển khai website lên một máy chủ ảo (VPS), đặc biệt là khi bạn phải thao tác trên dòng lệnh và cài đặt các thành phần một cách thủ công. Trong quá trình

0 0 7

- vừa được xem lúc

CI/CD - GitHub Actions và các kiến thức cơ bản

CI/CD cơ bản. Đặt vấn đề.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Deploy NodeJS API App Using ExpressJS, MongoDB with Render

1. Giới thiệu. . Render là một nền tảng đám mây mạnh mẽ cho phép triển khai các ứng dụng web và dịch vụ API một cách dễ dàng.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Tự động deploy Service trên Bizfly App Engine sử dụng Gitlab CI

Mở đầu. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người tích hợp tính năng Webhook Deploy mới có trên Bizfly App Engine để triển khai ứng dụng tự động sử dụng Gitlab CI.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Tự động deploy Service trên Bizfly App Engine sử dụng Github Actions

Mở đầu. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người tích hợp tính năng Webhook Deploy mới có trên Bizfly App Engine để triển khai ứng dụng tự động sử dụng Github Actions.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3) Làm thế nào để có thể auto deploy project Laravel

Lời mở đầu. Xin chào các bạn.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 1): Một ít lý thuyết

CI/CD là gì. Về mặt khái niệm là vậy nhưng về mặt triển khai thì CI/CD là quá trình tự động thực hiện các quá trình build, test, release, deploy khi có các trigger như commit/merge code lên một branch định sẵn hoặc có thể là tự động chạy theo một lịch cố định.

0 0 120