Tag spring security

Tìm kiếm bài viết trong Tag spring security

Làm sao bảo mật ứng dụng Spring với Spring Security và JWT?

Bài viết này mình sẽ cùng cùng các bạn tìm hiểu về cách bảo mật một ứng dụng Spring Boot thông qua Spring Security kết hợp với JWT. Bài viết khá dài nhưng mình sẽ chia theo từng mục lớn và triển khai

0 0 0

- vừa được xem lúc

[Phần 2] Thêm Security vào Project

1. Giới thiệu.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Spring Security 6.x JWT Refresh Token Phân quyền đơn giản nhất

Mục tiêu. . Tối ưu hiệu năng bằng việc chỉ lấy token khi cần thiết. Phân quyền truy cập bằng roles.

0 0 4

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #2」 @Autowired - @Primary - @Qualifier

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trước khi đi vào phần này, có lẽ bạn muốn tìm hiểu cách vận hành của @Autowired tại:.

0 0 32

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn Spring Boot + Redis

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value in-memory rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay.

0 0 42

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #12」 Spring JPA Method + @Query

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn Spring JPA, với cách cài đặt và sử dụng hết sức dễ dàng.

0 0 31

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #4」 @Component vs @Service vs @Repository

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm căn bản và cần thiết trong Spring Boot.

0 0 59

- vừa được xem lúc

[Spring security] - Spring Boot Security JWT Authentication

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng Spring Boot JWT Authentication với các chức năng cơ bản:. .

0 0 345

- vừa được xem lúc

[Spring security] - Authentication and Authorization In Depth

Tiếp tục về chủ đề bảo mật nằm trong loạt bài viết về Spring Security JWT. . JWT-JSON Web Token In-depth. Spring Boot Security - JWT Authentication.

0 0 35

- vừa được xem lúc

[Spring security] - Spring Boot Security JWT Architecture

Bài viết này mình lại tiếp tục về chủ đề bảo mật nằm trong loạt bài viết về Spring Security JWT. .

0 0 252

- vừa được xem lúc

Mô hình Phân quyền ACL trong Spring Security

1 Giới thiệu. Authentication (Xác thực) sẽ cho bạn biết về danh tính của người dùng, còn Authorization (Ủy quyền) sẽ quyết định họ có quyền làm gì.

0 0 212

- vừa được xem lúc

Cơ chế hoạt động của Spring Security, Tất tần tật các ví dụ về Spring Security

Nguồn: https://stackjava.com/category/spring-security. Spring Security là gì. Cơ chế hoạt động của Spring Security.

0 0 132