Tag basicrubyonrails

Tìm kiếm bài viết trong Tag basicrubyonrails

- vừa được xem lúc

[Ruby] Tìm hiểu kế thừa trong ruby

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta khi học hay làm việc thì đã nghe đến khái niệm kế thừa. .

0 0 28

- vừa được xem lúc

Cùng xây dựng app Ajax đơn giản trong Rails

Chúng ta cùng thử viết một Web app đơn giản có sử dụng Ajax bằng Ruby on Rails nhé! . Trong bài viết mình sẽ nói thẳng vào cách xây dựng ajax luôn nên nếu các bạn chưa nắm được cách viết 1 app CRUD bằ

0 0 30

- vừa được xem lúc

Login with Jwt

Ở bài viết trước mình đã mô tả về Jwt, tiếp theo đây hãy cùng tạo ra 1 function login đơn giản . 1. Gem Jwt. gem "jwt".

0 0 30

- vừa được xem lúc

Asset Pipeline là cái chi chi?

Asset Pipeline. Asset pipeline là cái chi chi. . Giải thích:.

0 0 57

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Hash trong Ruby và Rails

. Hash là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ bằng các khóa liên quan. Điều này trái ngược với array lưu trữ các mục theo một chỉ mục có thứ tự.

0 0 31

- vừa được xem lúc

3 cách tạo ra class methods private trong Ruby

. Bài viết được dịch từ bài 3 ways to make class methods private in Ruby của tác giả Mehdi Farsi. . . private_class_method.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Ghi đè phương thức private của superclass trong Ruby

. Bài viết được dịch từ bài Overriding private methods of superclass in Ruby của tác giả Mehdi Farsi. Vì Ruby là một ngôn ngữ OOP, một class có thể kế thừa từ một class khác.

0 0 20