Tag Unity

Tìm kiếm bài viết trong Tag Unity

- vừa được xem lúc

Tập làm game "Flappy X" trong unity

Lời mở đầu. .

0 0 12

- vừa được xem lúc

UGS CLI - Cài đặt và các lệnh sử dụng cơ bản

Ở trong bài viết này, mình sẽ nói về UGS CLI, cách đăng nhập vào service account bằng CLI để có thể sử dụng cho các service khác yêu cầu CLI. Hiểu sơ qua về UGS CLI thì nó là 1 cmd tool để hỗ trợ các

0 0 13

- vừa được xem lúc

UGS CLI - Install & Usage [English]

in this post, we will learn what UGS CLI do and how to install, run, login and authenticate for UGS CLI. The Unity Gaming Services (UGS) CLI is a unified command line interface tool for gaming service

0 0 24

- vừa được xem lúc

Xử lý input cho multiplatform trong Unity

Tiêu đề nghe thực sự khá nguy hiểm nhưng đây là một kinh nghiệm mình học hỏi được qua quá trình thực hiện các project cần support nhiều platform (PC, WebGL, Mobile). Việc handle input của các platform

0 0 20

- vừa được xem lúc

C# in 100 Seconds

C# or C-Sharp is the programming language behind .NET (dotnet) and the Unity framework.

0 0 39

- vừa được xem lúc

Thanh điều chỉnh âm lượng trong Unity.

. Chào các bạn, đến hẹn lại gặp nhau ^_^. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra thanh điều chỉnh âm lượng, các bạn có thể đặt nó trong setting, và người dùng có thể chỉnh âm lượng to nhỏ tùy theo nhu cầu.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Thuật toán Minimax (AI trong Game)

Vừa qua mình có làm game dạng như caro và đã làm AI cho nó có dùng thuật toán minimax thấy hay hay nên post lên chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo. Bài viết này mình chỉ viết về những cái cơ bản của

0 0 57