Tag Design Pattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag Design Pattern

- vừa được xem lúc

Decorator trong TypeScript

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Decorator trong TypeScript, một tính năng mạnh mẽ giúp mở rộng và thay đổi hành vi của các class, method, property và parameter. Decorator giúp làm cho code

0 0 3

- vừa được xem lúc

Design Pattern cùng Flutter. Tập 2: Singleton - "Anh là duy nhất"

Singleton là ai, địa chỉ nhà ở đâu. Giống như bạn đi đun nước, chỉ cần mua một cái ấm nước mà ai cũng có thể nấu nước và nấu hết lần này đến lần khác (hư thì mình đi sửa), hoặc có thể đem đi luộc cả t

0 0 5

- vừa được xem lúc

07. [Design Pattern] Tìm hiểu về Mediator Design Pattern

Mediator Pattern là gì. Mục tiêu của Mediator pattern là giảm sự phụ thuộc giữa các đối tượng trong một hệ thống phức tạp bằng cách tạo ra một đối tượng trung gian (mediator) để chứa logic giao tiếp g

0 0 3

- vừa được xem lúc

Unit Of Work với Repository Pattern - C#

Unit of work trong Mẫu Repository Pattern với Ví dụ. Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về cách thực hiện Đơn vị Công việc (Unit Of Work) trong Mẫu Repository Pattern trong C# với các Ví dụ.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Hành trình của thiết kế phần mềm

Trong dự án tôi tham gia trước đây, sau khi tôi đề xuất ứng dụng mô hình n-tiers thay thế cấu trúc cũ, cậu em đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng "Dùng n-tiers thì mình được lợi gì anh?". Câu hỏi này thực sự

0 0 10

- vừa được xem lúc

Kiến Thức Mà Sinh Viên Học Lập Trình Có Thể Bỏ Sót

Hello anh em! Để làm tốt trong các dự án thực tiễn thì kỹ sư phần mềm cần có kiến thức khá rộng, và cũng phải đủ độ sâu nhất định (dù không cần phải quá sâu). Tuy nhiên, đa số sinh viên sau tốt nghiệp

0 0 6

- vừa được xem lúc

CQRS Pattern - Triển khai trong .NET Core với MediatR

CQRS là một mẫu thiết kế giúp phân tách trách nhiệm xử lý các lệnh và truy vấn vào các thành phần khác nhau. Mẫu kiến trúc CQRS tập trung chủ yếu vào việc tách biệt cách đọc và ghi dữ liệu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

NestJS Coding Practice: Viết tính năng check-in nhận reward với TDD và MongoDB Bucket Pattern - P2 - Nâng cao

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Design pattern] Singleton Pattern; Factory Method Pattern [p2]

Introduction. Singleton pattern? Factory Method Pattern. I. Singleton pattern.

0 0 13

- vừa được xem lúc

[Design pattern] Design pattern là gì? Tại sao developer cần biết về nó? [p1]

Introduction. Design pattern là gì? Và tại sao developer lại cần nó? Tầm quan trọng của nó ra làm sao? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về nó.

0 0 12

- vừa được xem lúc

DESIGN PATTERN - Tại sao các nhà tuyển dụng thích phỏng vấn Design Pattern?

Dạo bài. Xin chào các bạn, là mình đây, một anh chàng IT thích chia sẻ kiến thức đến mọi người.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Proxy design pattern: Nâng cao hiệu suất và bảo mật (Phần 1)

1. Giới thiệu. . Trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, design pattern là một khái niệm quan trọng và phổ biến.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Design pattern - Singleton (Phần 1)

1. Giới thiệu về Design Pattern Singleton.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Mẫu thiết kế Generic và Non-Generic Repository trong C#

Mẫu thiết kế repository được sử dụng để tạo ra một lớp abstract giữa lớp DAL và lớp BL để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) đối với cơ sở dữ liệu bên dưới. Chúng ta cũng đã th

0 0 22

- vừa được xem lúc

Blog#145: The Facade Design Pattern in JavaScript

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Blog#141: The Strategy Design Pattern In Javascript

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Blog#136: The Decorator Design Pattern in JavaScript

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Blog#137: JavaScriptでのデコレーターデザインパターン

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Blog#134: プロキシの設計パターンを使ったJavaScript(Proxy Pattern)

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#133: Understanding the Proxy Design Pattern

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Blog#129: 🌸Understanding the Power of the Decorator Pattern in Typescript🌸

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 22