Tag Design Pattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag Design Pattern

- vừa được xem lúc

Fine-grain refactoring deep dive (6) - Utility class.

1. Introduction. Đầu tiên, hãy lướt qua định nghĩa về thế nào là Utility class:. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Interpreter Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Interpreter là một mẫu thiết kế thuộc nhóm hành vi (Behavioral Pattern).

0 0 2

- vừa được xem lúc

Hiểu biết cơ bản về Decorator pattern

Đôi khi chúng ta cần mở rộng một phương thức trong đối tượng, và cách thông thường là chúng ta sẽ kế thừa đối tượng đó. Việc này không phải sai, nhưng trong một vài trường hợp sẽ làm cho mã nguồn trở

0 0 8

- vừa được xem lúc

Fine-grain refactoring deep dive (2) - Encapsulate Collection

1. Problem.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Design Pattern] Creational Pattern

Trong bài trước, mình đã tổng hợp lại các design pattern cơ bản nhất. Bài này sẽ tiếp tục với các creational pattern. 1. Chức năng.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Design pattern: Repository Pattern

Phần 1: Ví dụ Repository Pattern trong C# - Design Pattern: Data Access Layer Patterns. 1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Java 8] Behavior Parameterization in Java.

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về Behavior Parameterization là gì và được implement trong java như thế nào thông qua ví dụ vô cùng đơn giản. Để dễ hiểu mình sẽ dùng cú pháp java 8

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Redis] - Spring Boot Cache-Aside design pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tích hợp Redis với Spring Boot để cải thiện hiệu suất bằng cách sử dụng Cache-Aside design pattern. Tích hợp Spring Boot Redis.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Priority Queue Pattern

Trong một số trường hợp khi các request đến server, chúng ta có thể muốn đưa các request vào hàng đợi và xử lý chúng theo trình tự hoặc theo thứ tự có ưu tiên sau đó thông báo cho người dùng sau khi c

0 0 1

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Timeout pattern (spring boot)

Khi làm việc với các hệ thống phân tán, hãy luôn nhớ một điều rằng chúng ta có thể gặp phải các vấn đề về độ trễ mạng, dịch vụ từ xa không khả dụng hay đang chạy chậm,...những sự cố này có thể ảnh hưở

0 0 1

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Retry Pattern (resilience4j)

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Retry pattern trong chuỗi bài viết về resilience4j. Nếu một hệ thống có khả năng phục hồi sau những sự cố như vậy sẽ tránh được sự cố domino (sụp đổ xếp tầng liên

0 0 1

- vừa được xem lúc

Change account

Tài khoản cũ của mình có chút vấn đề nên mình chuyển sang dùng tài khoản mới để viết bài. Xin cảm ơn mọi người.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Để code ngắn gọn và tinh tế hơn trong Java

Lập trình khai báo (declarative programming) là một kĩ thuật mang lại rất nhiều lợi ích: code ngắn gọn hơn, dễ thay đổi, dễ bảo trì và mở rộng. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu một số kĩ thuật đ

0 0 4

- vừa được xem lúc

State Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . State Pattern là một mẫu thiết kế thuộc nhóm Behavioral Pattern – những mẫu thiết kế xác định các mẫu giao tiếp chung giữa các object.

0 0 70

- vừa được xem lúc

Strategy Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Phân loại: Behavior Pattern.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Proxy Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Proxy (hay còn gọi là Surrogate) là một mẫu thiết kế thuộc nhóm cấu trúc (Structural Pattern).

0 0 7

- vừa được xem lúc

Visitor Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Visitor là một mẫu thiết kế thuộc nhóm Behavior Pattern.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Command Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Command (hay còn gọi là Action, Transaction) là một mẫu thiết kế thuộc nhóm hành vi (Behavioral Pattern).

0 0 5

- vừa được xem lúc

Mediator Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Mediator Pattern là một trong những Pattern thuộc nhóm hành vi (Behavior Pattern).

0 0 55

- vừa được xem lúc

Memento Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Phân loại: Behavior Pattern.

0 0 52