Tag Creational Design Pattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag Creational Design Pattern

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Singleton

Singleton. Mục đích.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Prototype

Prototype. Mục đích.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Abstract Factory Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Abstract Factory (Kit) là một design pattern thuộc nhóm Creational Pattern Design – những mẫu thiết kế cho việc khởi tạo đối tượng của lớp.

0 0 32

- vừa được xem lúc

Builder Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Builder là một mẫu thiết kế thuộc nhóm Creational Pattern – những mẫu thiết kế cho việc khởi tạo đối tượng của lớp.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Prototype Design Pattern - Trợ thủ đắc lực của Developers

1. Giới thiệu. . Prototype là một design pattern thuộc nhóm Creational Pattern - những mẫu thiết kế cho việc khởi tạo object của lớp.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Một ví dụ nhỏ về Factory method

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu tới các bạn về Abstract Factory pattern, các bạn quan tâm có thể theo dõi lại tại đây. Để tiếp tục về chủ đề design pattern trong bài viết này mình sẽ trình bày những khái niệm, ưu nhược điểm và các sử dụng của một creational design pattern khác đó là Factory

0 0 15