Tag DesignPattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag DesignPattern

- vừa được xem lúc

Mình đã xài Design Pattern Cho mục đích cá nhân như thế nào ? Phần 1:Singleton Và Builder

1. Lời Mở Đầu. xin chào các bạn đã đến với bài viết của mình . Bài viết này được mình ấp ủ từ rất lâu rồi .

0 0 21

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Adapter Pattern trong Rails

. Nếu là một web developer chắc hẳn chúng ta đã không ít lần đọc qua về các Design patterns hay cách áp dụng chúng để làm cho code trở nên hướng đối tượng hơn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ maintain, dễ mở rộng, … Các design patterns được áp dụng khá nhiều trong các Rails projects như Service Object, Decorato

0 0 4

- vừa được xem lúc

Bill Pugh Singleton trong Java - đơn giản đến không ngờ

Lời mở đầu. Singleton pattern có lẽ là design pattern đơn giản nhất mà hầu như ai cũng biết. Nó giúp tạo một instance duy nhất của class. Thường dùng để tạo các class cho Database, Manager.

0 0 1