Tag code

Tìm kiếm bài viết trong Tag code

- vừa được xem lúc

Auth0 in 100 Seconds // And beyond with a Next.js Authentication Tutorial

Auth0 is Authentication-as-a-Service used to manage the front door to your application. It provides drop-in user auth solutions that look great on any frontend app, and integrate with any backend serv

0 0 1

- vừa được xem lúc

How to OVER Engineer a Website // What is a Tech Stack?

A "tech stack" includes all the technologies used to build a complete web or mobile application - like frameworks, cloud services, libraries, languages, and APIs. Let’s over-engineer a tech stack for

0 0 7

Terraform in 100 Seconds

Terraform is an Infrastructure as Code (IAC) tool that can provision resources in the cloud. Learn how to setup terraform and connect it to cloud providers like AWS, Google Cloud, Azure, or Docker to

0 0 0

- vừa được xem lúc

The Truth about Github Copilot // AI Programming First Look

Learn the basics of GitHub Copilot - an AI-powered tool for writing code faster. It is built on top of OpenAI’s GPT-3 model and uses training data from public places like StackOverflow to suggest and

0 0 2

- vừa được xem lúc

Build 5 Apps in 5 Minutes with Flutter… But should you?

Flutter makes it possible to deploy your code to iOS, Android, MacOS, Windows, and the Web. But what are the pros and cons of cross-platform development? https://fireship.io/tags/flutter/. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Hiểu thị trường để hack lương ngành IT từ năm nhất

Tiền đối với bạn có quan trọng không? Mình may mắn có gặp một số cao nhân, trình độ mình phải gọi là thầy, gấp 10 20 lần mình vậy, nhưng tuyệt nhiên khẳng định sinh viên ra trường không nên mơ tưởng đ

0 0 3

Phức tạp hóa vấn đề: Làm sao để debug?

Phức tạp hóa vấn đề: Làm sao để debug. .

0 0 0

TODO: Write Good Code Comments #Shorts

The best comments explain WHY your code exists, not what it does. . #code #comedy #shorts

0 0 0

- vừa được xem lúc

Kinh nghiệm làm việc với Cgo

Kinh nghiệm làm việc với Cgo. Cuối tuần vừa rồi mình có làm một project nho nhỏ để học hỏi thêm, điểm khá thú vị là project này tuy không to lắm nhưng lại chứa khá là nhiều vấn đề và buộc mình phải tì

0 0 4

Algorithm Visualization

Algorithm Visualization. Algorithm Visualization là kĩ thuật hình tượng hóa quá trình hoạt động của một thuật toán, chúng ta thường thực hiện nó bằng nhiều cách khác nhau như: viết, vẽ, lập bảng giá t

0 0 0

- vừa được xem lúc

Algorithm in Frontend - Kỳ 2: Tree và Menu

Algorithm in Frontend - Kỳ 2: Tree và Menu. Tiếp tục với sê ri Algorithm in Frontend, kì này nói về một loại cấu trúc dữ liệu được dùng thường xuyên trên frontend, đó là Kiểu dữ liệu dạng cây (tree).

0 0 1

Algorithm in Frontend - Kỳ 1: Xử lý dữ liệu trên Frontend

Algorithm in Frontend - Kỳ 1: Xử lý dữ liệu trên Frontend. Đối với lĩnh vực Frontend nói riêng, chuyện học hay luyện các kĩ năng phân tích thiết kế thuật toán là một kĩ năng bị xem nhẹ nhất.

0 0 0

Algorithm in Frontend - Kỳ 3: Hashmap

Algorithm in Frontend - Kỳ 3: Hashmap. Hôm nay nói về một ứng dụng của Hashmap trong việc optimize một số thuật toán thường gặp trên Frontend.

0 0 0

Quick and Dirty Stack, Queue and Deque in JavaScript

Quick and Dirty Stack, Queue and Deque in JavaScript. Trong quá trình phỏng vấn, dùng JavaScript, nếu đề bài không yêu cầu bắt buộc phải implement Stack hoặc Queue thì chúng ta có thể tiết kiệm thời g

0 0 0

- vừa được xem lúc

Game of Life

Game of Life. Game of Life của Conway là một trò mô phỏng khá là nổi tiếng.

0 0 5

Open Source Story: Agar.IO Clone

Open Source Story: Agar.IO Clone.

0 0 0

Chuyện cái comment

Chuyện cái comment. Chuyện rằng, có một ông bạn nọ có cái blog ở trên mạng, cũng có dăm.

0 0 0