Tag Functional Programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag Functional Programming

- vừa được xem lúc

Khởi tạo object trong Java - có thật sự dễ?

Giới thiệu. Khởi tạo object trong Java, một vấn đề cơ bản nhưng có khá nhiều khía cạnh để phân tích.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Functional Programming in Kolin - Chương 1: Bắt đầu

Mở đầu. Mình chuyển sang lập trình từ lúc học, tiếp cận máy tính đến giờ cũng được hơn 2 năm.

0 0 2

[Functional Programming] Part 2 - Currying

Đây là phần thứ hai trong loạt bài viết về Functional Programming của mình. Nếu bạn đã bỏ lỡ bài viết trước về Immutability và Pure Functions, thì mình khuyên bạn nên đọc nó trước (trừ khi bạn đã biết về các khái niệm này).

0 0 0

- vừa được xem lúc

[Functional Programming] Part 1 - Immutability và Pure Functions

Functional Programming được nhiều người đánh giá là rất khó học. Tuy nhiên, bất kỳ kỹ năng nào mà bạn cố gắng master mình nghĩ cũng đều sẽ có những sự khó khăn.

0 0 1