Tag Fundamental

Tìm kiếm bài viết trong Tag Fundamental

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 16 - URL Parser Module

Để xây dựng một Web App thực sự thì hiển nhiên là chúng ta sẽ muốn hiển thị những nội dung khác nhau tương ứng với các Url khác nhau, không chỉ đối với những liên kết tĩnh như trang chủ / hay trang gi

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 17 - JavaScript Interop

Như đã nói trước đó thì chúng ta sẽ không thể trực tiếp định nghĩa một hàm thay đổi nội dung của phần tử <head> bởi vì các trình đóng gói của Elm đều không cung cấp giao diện lập trình hỗ trợ. Tuy nhi

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 1 - Object-Oriented Aspects

Ở thời điểm hiện tại - 12/1/2023 - thì mình đã sắp xếp lại các bài viết của Sub-Series Procedural Programming và lược bỏ bớt những bài viết về các công cụ liên quan tới Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP đ

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 2 - Inheritance & Tagged Record

Phần tiếp theo của câu chuyện OOP trong Ada là chúng ta đang cần định nghĩa cho các kiểu object khác để mô phỏng các nhóm ngành nghề ví dụ như Coder, Teacher, Crafter, v.v.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 3 - Polymorphism & Type'Class

Lúc này chúng ta có trường Name và phương thức Greet của Coder đã được kế thừa lại từ Person, nhưng lại chỉ có thể hoạt động tốt nếu như object được truyền vào ở vị trí tham số thứ hai là kiểu Person.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 4 - Abstraction & Inteface

Tính Trừu Tượng Abstraction được Ada 95 hỗ trợ với khái niệm Interface - được hiểu là giao diện lập trình. Khái niệm này cũng xuất phát từ cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta có các đồ vật có thể được

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 5 - Encapsulation & Package Privacy

Tính Năng Đóng Gói Encapsulation là một trong những tính năng rất quan trọng giúp tùy chỉnh giao diện lập trình của các đối tượng code trong lập trình module nói chung. Và đối với các ngôn ngữ OOP khô

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 6 - Shared Class Members

Nhân tiện khi nói về chủ đề liên quan tới package, thì mình mới nhớ ra một yếu tố nữa mà các ngôn ngữ phổ biến khác hỗ trợ OOP có sử dụng. Đó là các thành phần static bao gồm các biến lưu trữ và các p

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Procedural Programming + Ada] Bài 9 - Recursive Record & Access Pointer

Trong bất kỳ môi trường lập trình nào thì cũng có những trường hợp ứng dụng nhất định mà chúng ta cần phải định nghĩa một cấu trúc dữ liệu Đệ Quy. Tức là trong code định nghĩa đang viết có sử dụng nga

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 15 - Simplicity DSA List (mở đầu)

Oh.. vậy là cái project nho nhỏ simplicity-dsa-c đã phải tạm dừng một thời gian khá dài để nhường chỗ cho các bài viết chính của Series có trọng tâm là giới thiệu các mô hình lập trình chính. Sau khi

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 16 - Simplicity DSA List (tiếp theo)

Như vậy là sau khi xuất phát từ cấu trúc lưu trữ của một mảng đơn thuần literal array thì chúng ta cũng đã định nghĩa được một kiểu danh sách đơn thuần literal array với các ô nhớ void* được bọc trong

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 17 - Simplicity DSA List (tiếp theo)

Ok. Trước hết chúng ta cần có sub-program hỗ trợ chèn thêm phần tử mới vào List một cách nhanh chóng để có thể kiểm thử các sub-program ở bài trước.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 18 - Simplicity DSA List (tiếp theo)

Trở lại với những lý do đã khiến chúng ta đã khởi đầu tìm hiểu về List, dung lượng lưu trữ thiếu linh động của các mảng Array chỉ là một phần nhỏ bởi trong phần nhiều trường hợp sử dụng lưu trữ tập hợ

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 19 - Simplicity DSA List (tiếp theo)

Câu hỏi thắc mắc mới về việc các ngôn ngữ Functional sử dụng List làm cấu trúc chủ đạo để lưu trữ tập giá trị có phần hơi lạc đề so với dự định ban đầu mà mình bắt đầu cái mini project này. Tuy nhiên

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 5 - Monad & Monoid

Tổng kết từ bài viết trước đó thì chúng ta mới có thêm các công cụ là: class Functor để triển khai hàm điều khiển map cho một kiểu dữ liệu bất kỳ bao gồm cả các kiểu primitive và các kiểu có cấu trúc,

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 4 - Functor & Applicative

Đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khi chúng ta đã nắm bắt được các kiểu dữ liệu cơ bản và cú pháp hỗ trợ khai báo trừu tượng Abstraction để tạo ràng buộc khi thiết kế tổng quan phần mềm, thì bước

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 3 - Type Variable & Type Class

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các khái niệm liên quan tới định kiểu dữ liệu Type. Những khái niệm mới mà chúng ta sẽ đề cập ở đây không hẳn thuộc về Functional Programming mà là những khái ni

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 2 - Higher-Order Function & Currying Function

Hãy khoan chưa vội nói tới những khái niệm mới mà chúng ta đã dự định trong bài viết này. Phần mở đầu ở đây chúng ta sẽ nói tới một vài yếu tố liên quan tới các khái niệm ở bài trước.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 1 - Functional Aspects

Song song với Procedural Programming, và ở cùng cấp độ quan sát về việc kiến trúc phần mềm từ các sub-program đó là mô hình Lập Trình Hàm Functional Programming, cũng đã được đề cập trước đó trong một

0 0 7

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Haskell] Bài 1 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ Haskell

Mô hình lập trình hàm Functional Programming và các ngôn ngữ hỗ trợ xuất hiện từ rất sớm ngay khi khái niệm Declarative xuất hiện trong lĩnh vực lập trình phần mềm nói chung. Tuy nhiên do mang nặng cá

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Procedural Programming + Ada] Bài 25 - Console Tic-Tac-Toe App (tiếp theo)

Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm logic xử lý bước đi cuối cùng cho Computer;Và với thời lượng trung bình của các bài viết mà mình đang áp dụng thì rất có thể chúng ta sẽ cần thêm vài bài viết nữa để h

0 0 7