Tag Fundamental

Tìm kiếm bài viết trong Tag Fundamental

- vừa được xem lúc

[Haskell] Gravity Flip (luyện tập)

Đây là một bài tập nhỏ được trích dẫn từ Codewars.com với mục đích chủ yếu là luyện tập xử lý cấu trúc dữ liệu bằng các hàm dựng sẵn trong thư viện tiêu chuẩn của Haskell.

0 0 10

- vừa được xem lúc

[Java] Hello, World!

Series Tản Mạn Về Ngôn Ngữ Java Và Lập Trình Android bao gồm các bài viết không mang tính hệ thống và có thể được bổ sung, điều chỉnh thứ tự sắp xếp trong tiến trình tự học. Đây đã là ngôn ngữ lập trì

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 15 - Error Handling

C không chính thức cung cấp một cú pháp nào hỗ trợ xử lý các logic ngoại lệ, mà thay vào đó chúng ta sẽ có một vài sub-program hỗ trợ biểu thị lỗi ở cấp độ tương tác với hệ điều hành. Hầu hết các ứng

0 0 9

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 11 - NULL & void*

Trước đó khi nói về các kiểu con trỏ type* chúng ta đã không nhắc đến một vài yếu tố đặc biệt để dành sự tập trung cho khái niệm con trỏ. Bây giờ hãy nói thêm về các trường hợp đặc biệt.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[C language] size_t Type - Kiểu Bổ Trợ size_t

size_t - kiểu kích thước - là kiểu số nguyên không âm có độ rộng tùy thuộc vào hỗ trợ của hệ điều hành và không nhỏ hơn 16-bit. size_t được định nghĩa trong các thư viện:.

0 0 10

- vừa được xem lúc

[C language] Struct Sub-typing - Mở Rộng Struct

Khi sử dụng struct để mô tả các bản ghi dữ liệu mô phỏng về các thực thể, có những trường hợp nhất định khi giữa các thực thể có tính chất kế thừa các đặc tính, hiển nhiên chúng ta cũng muốn phản ánh

0 0 12

- vừa được xem lúc

[C language] Nested Function - Hàm Xếp Trong (GCC only)

Hàm xếp trong nested function hay hàm cục bộ local function không phải là một tính năng trong cấu hình tiêu chuẩn của ngôn ngữ C mà chỉ được hỗ trợ đặc biệt bởi trình biên dịch GCC. Code ví dụ định ng

0 0 9

- vừa được xem lúc

[C language] Variadic Function - Hàm Đối Ngẫu

Khái niệm hàm đối ngẫu variadic function được sử dụng để mô tả định nghĩa hàm có thể tiếp nhận số lượng đối số ngẫu nhiên, không cố định. Tính năng này được C hỗ trợ ở cấp độ cú pháp và các hàm hỗ trợ

0 0 10

- vừa được xem lúc

[C] Function Pointer - Con Trỏ Hàm

Giống với các kiểu con trỏ dữ liệu thông thường như int*, char*, v.v.

0 0 16

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #9 - Java Foundation Classes (mở đầu)

Cái tên JFC - Java Foundation Classes được Oracle sử dụng để nói về nhóm các class dựng sẵn hỗ trợ vẽ giao diện đồ họa người dùng trong thư viện tiêu chuẩn của Java SE. Nhóm này còn được xem là một fr

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #8 - Concurrency Programming

Nhóm các công cụ lập trình ứng dụng vận hành đa nhiệm được Java cung cấp kèm theo hai khái niệm là Process và Thread. Trong đó thì một Process mô tả một môi trường vận hành code hoàn chỉnh, và Thread

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #9 - XML DOM Parser

Nếu như bạn đã đồng hành từ Series bài viết đầu tiên thì tính tới thời điểm này, chắc chắn là chưa có một bài viết nào trong số mà mình chia sẻ tại đây có ví dụ liên quan tới XML. Tuy nhiên, như trước

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #6 - Standard Library

Bộ công cụ phát triển JDK mà chúng ta đã tải về và cài đặt là phiên bản tiêu chuẩn Java Standard Edition, hay còn có tên ngắn gọn là Java SE. Bên cạnh đó thì Oracle còn cung cấp một phiên bản dành cho

0 0 16

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #7 - Java Collections Framework

Các kiểu cấu trúc dữ liệu tổ hợp như Array, Map, Set, v.v.

0 0 17

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #4 - Abstract Class & Interface

Hai công cụ này thuộc về giai đoạn thiết kế tổng quan kiến trúc code trước khi bắt tay vào viết code triển khai chi tiết cho các class thông thường mà chúng ta đã biết trước đó. Được sử dụng cho hai m

0 0 10

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #3 - Package & Access Modifiers

Bây giờ thì chúng ta đã có thể có rất nhiều các class có liên quan với nhau theo mô hình kế thừa hoặc tính năng bổ trợ. Lúc này mối quan tâm tiếp theo là câu chuyện sắp xếp và quản lý các tệp mã nguồn

0 0 11

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #1 - Hello, Java !

Đây đã là ngôn ngữ lập trình thứ N trong hành trình tự học code mà mình đang chia sẻ tại nền tảng blog Viblo ở đây, vì vậy nên chúng ta sẽ thu gọn các điểm căn bản vào mục yêu cầu trước khi bắt đầu Su

0 0 11

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #2 - Class Members & Inheritance

Trọng tâm của OOP là khuynh hướng đối tượng hóa tất cả các thành phần trong chương trình mà chúng ta xây dựng, để các yếu tố này có khả năng đóng vai trò như các chủ thể hành động và tương tác với nha

0 0 10

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 18 - Simplicity SPA Elm

Đây là mini project thứ ba trên hành trình tự học code mà mình chia sẻ tại nền tảng blog Viblo ở đây và mình hy vọng rằng vẫn còn nhiều người quan tâm tới Sub-Series này. Lý do là mình đã phải bỏ quãn

0 0 10

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 18 - Simplicity SPA Elm

Như vậy là chúng ta lại bắt đầu thêm một mini project trong hành trình tự học code để có thể tự xây dựng nên những phần mềm thiết yếu và cũng là để tự tìm hiểu dạng thức tư duy của chính mình và rèn l

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 16 - URL Parser Module

Để xây dựng một Web App thực sự thì hiển nhiên là chúng ta sẽ muốn hiển thị những nội dung khác nhau tương ứng với các Url khác nhau, không chỉ đối với những liên kết tĩnh như trang chủ / hay trang gi

0 0 9