Tag Fundamental

Tìm kiếm bài viết trong Tag Fundamental

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 11 - Assertion & Testing

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module assert - cung cấp các phương thức kiểm tra các nút dữ liệu trong tiến trình vận hành code. Sau đó, chúng ta sẽ làm quen với một thư viện hỗ trợ tự độ

0 0 1

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 10 - Standard I/O & Stream

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một giao diện giao tiếp nhập/xuất tiêu chuẩn áp dụng chung cho các ứng dụng và các hệ điều hành có tên là Standard I/O; và giao diện lập trình do modul

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ElectronJS] Bài 2 - Process Model & Communication

Ok... Sau khi quay trở lại Sub-Series NodeJS của Series Web để chuẩn bị thêm một chút kiến thức về Event & Process thì chúng ta đã có thể tiếp tục tìm hiểu về ElectronJS ở đây. Trong bài viết này, chú

0 0 1

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 9 - Process & Child

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc quản lý tiến trình vận hành phần mềm - hay còn được gọi là process - và một vài công cụ do NodeJS cung cấp để hỗ trợ việc tạo ra và quản lý các ti

0 0 1

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 8 - Event & Emitter

Trong Sub-Series JavaScript trước đó, chúng ta đã có một bài viết về chủ đề Event & Listener và đã biết về hai kiểu sự kiện:. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

[ElectronJS] Bài 1 - Khởi Tạo Ứng Dụng Native Cho Windows + Linux + Mac

Đây là bài viết đầu tiên của Series Tự Học Lập Trình App Một Cách Thật Tự Nhiên - khởi hành với vốn kiến thức nền tảng ít ỏi mà mình nghiệm thu được sau chặng đường tự học lập trình đầu tiên bao gồm n

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ExpressJS] Bài 12 - Viết Code Điều Hành Blog Cá Nhân (Kết Thúc)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ bổ sung thêm một tính năng nhỏ cho trang chủ để tự động tải thêm các đoạn giới thiệu bài viết entry cũ hơn - khi người xem cuộn qua entry cuối cùng đang có mặt trong tr

0 0 22

- vừa được xem lúc

[ExpressJS] Bài 11 - Viết Code Điều Hành Blog Cá Nhân (Tiếp Theo)

Trong bài này, chúng ta sẽ viết code điều hành thực hiện tính năng đăng nhập đơn giản, và giới hạn quyền truy cập của người đọc thông thường vào các giao diện quản trị nội dung của blog. Giống với dạn

0 0 1

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 7 - Session & Cookie

Trong bài viết này, chúng ta sẽ gặp gỡ mội khái niệm mới có tên gọi là session - được sử dụng trong lập trình ứng dụng giao tiếp qua mạng máy tính nói chung. Và một công cụ tiện ích có tên gọi là cook

0 0 1

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 9 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Kết Thúc)

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung giao diện đăng nhập quản trị đơn giản. <!doctype html>. <html>. <head>.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ExpressJS] Bài 10 - Viết Code Điều Hành Blog Cá Nhân (Tiếp Theo)

Trước khi bắt tay vào viết code xử lý chi tiết cho tuyến /article/add chúng ta hãy dành một chút thời gian để nhìn lại code tempate của giao diện soạn thảo bài viết mới đã xây dựng trong Sub-Series EJ

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ExpressJS] Bài 9 - Viết Code Điều Hành Blog Cá Nhân (Tiếp Theo)

Trong bài này, chúng ta sẽ bắt đầu viết code cho tuyến xử lý yêu cầu đầu tiên của nhóm route/article - đó là yêu cầu dạng /artice/view/:id được gửi tới server khi người dùng muốn xem trang đơn hiển th

0 0 2

- vừa được xem lúc

[ExpressJS] Bài 8 - Viết Code Điều Hành Blog Cá Nhân (Tiếp Theo)

Trong bài này, chúng ta sẽ bắt đầu viết code điều hành cho nhóm route/article. Tuy nhiên trước khi bắt tay vào viết code xử lý cho các route mới, chúng ta hãy cùng nhìn lại code xử lý yêu cầu xem tran

0 0 1

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 8 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ lướt nhanh qua code template của trang chỉnh sửa bài viết. Đây cũng là layout chi tiết cuối cùng trong nhóm article trước khi chúng ta quay lại Sub-Series ExpressJS và

0 0 1

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 7 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục viết code template cho hai bố cục còn lại của nhóm layout/article để hiển thị các giao diện soạn thảo bài viết mới và chỉnh sửa bài viết cũ. [view].

0 0 2

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 6 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)

Giao diện các trang đơn danh mục bài viết của thiết kế blog dạng này sẽ không có gì khác nhiều so với giao diện trang chủ, chúng ta vẫn sẽ có thanh điều hướng topnav, phần header hiển thị tên danh mục

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ExpressJS] Bài 7 - Viết Code Điều Hành Blog Cá Nhân (Tiếp Theo)

Trong bài viết này chúng ta sẽ viết code xử lý chi tiết cho yêu cầu gửi từ trình duyệt web tới endpoint là trang chủ của blog. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ giả định là bạn đã xem hết những bài viết m

0 0 3

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 5 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)

Sau thanh điều hướng và phần hiển thị nội dung giới thiệu qua về trang web, thành phần tiếp theo mà chúng ta sẽ bổ sung vào trang chủ là phần hiển thị nội dung chính với các trích đoạn nội dung từ nhữ

0 0 1

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 3 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Blog (Tiếp Theo)

Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào xây dựng những thành phần có mặt trong trang chủ của blog. Khởi đầu sẽ là thanh điều hướng chính với thiết kế đơn giản chỉ bao gồm các liên kết trỏ tới các danh mụ

0 0 1

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 1 - EJS Là Cái Gì?

Trong Sub-Series này, chúng ta sẽ chỉ làm các ví dụ về việc sử dụng EJS để kiến trúc nên giao diện blog cá nhân đơn giản sử dụng làm chất liệu cho code xử lý các route của Sub-Series ExpressJS. Tuy nh

0 0 1

- vừa được xem lúc

[EJS] Bài 2 - Viết Code Xây Dựng Giao Diện Trang Blog Đơn Giản

Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng giao diện blog đơn giản bằng EJS để sử dụng làm chất liệu cho code server trên nền ExpressJS mà chúng ta đang xây dựng. Ở phần này mình xin trích đoạn

0 0 2