Tag payment

Tìm kiếm bài viết trong Tag payment

- vừa được xem lúc

Tích hợp VNPAY vào Rails

Xin chào 500 ae năm mới nhé. Tiếp nối câu chuyện về Thanh toán online mà mình có chia sẽ ở 2 bài trước, mọi người chưa đọc thì có thể vào xem ở đây nhé.

1 1 48

- vừa được xem lúc

Stripe Billing

Để giải quyết vấn đề mô hình business yêu cầu thanh toán định kỳ theo các hình thức trả trước, trả sau, tự động yêu cầu thanh toán theo định mức hay luỹ kế. Sự xuất hiện của Tiered Pricing để tạo nên phươg thức đưa ra số tiền được tính theo các bậc, metered Billing có thể đưa ra yêu cầu thanh toán ứ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Payment with MoMo

1. Giới thiệu MoMo:.

0 0 20