Tag Singleton pattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag Singleton pattern

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Singleton Pattern

Singleton là một trong số những dạng thức triển khai đơn giản nhất của OOP và được xếp vào nhóm các dạng thức Khởi Tạo. Singleton giúp chúng ta đảm bảo chỉ có 01 object đơn duy nhất của 01 class đặc đ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tổng hợp các bài hướng dẫn về Design Pattern - 23 mẫu cơ bản của GoF

Link bài viết gốc: https://gpcoder.com/4164-gioi-thieu-design-patterns/. Design Patterns là gì. Design Patterns không phải là ngôn ngữ cụ thể nào cả.

0 0 232