Tag Design Patterns

Tìm kiếm bài viết trong Tag Design Patterns

- vừa được xem lúc

Blog#68: The Top 10 Design Patterns in JavaScript 😊 (Series: Master English with Technical Doc)

. Để giúp các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh, Blog này mình sẽ viết bằng tiếng Anh. Mình sẽ cố gắng sử dụng ngữ pháp và từ vựng đơn giản nhất (level~A1) để giúp các bạn dễ dàng đọc nó.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Adapter. Khi có nhiều cách

Một mẫu thiết kế thuộc top thịnh hành đối với các lập trình viên. Adapter là một mẫu thiết kế được sinh ra để đáp ứng một nhu cầu, tính năng nào đó mà ta không biết trước.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Blog#59: Design Patterns: Adapter Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 8)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Dễ dàng giải quyết các vấn đề về các Interface không tương thích bằng cách sử dụng Adapter Pattern.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Blog#57: Design Patterns: Template Method Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 7)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Chào mừng bạn đến với loạt bài Design Patterns trong TypeScript, tại đây mình giới thiệu một số Design Patterns hữu ích trong phát tr

0 0 6

- vừa được xem lúc

Blog#56: Design Patterns: Command Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 6)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Chào mừng bạn đến với loạt bài Design Patterns trong TypeScript, tại đây mình giới thiệu một số Design Patterns hữu ích trong phát tr

0 0 5

- vừa được xem lúc

Blog#54: Design Patterns: Chain of Responsibility Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 4)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Chain of Responsibility bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Blog#53: Design Patterns: Builder Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 3)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Builder Pattern bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Blog#52: Design Patterns: Singleton Pattern và Anti-Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 2)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Singleton Pattern bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web giúp Chia sẻ một Global Instance du

0 0 6

- vừa được xem lúc

Blog#51: Design Patterns: Strategy Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 1)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Strategy Pattern bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Composite. Không phải là kế thừa.

Sau series về nhóm mẫu thiết kế khởi tạo, chúng ta cùng đến với nhóm mẫu thiết kế thứ hai là structural design patterns (nhóm cấu trúc), một mẫu thiết kế thể hiện cách mà các object hay class được liê

0 0 4

- vừa được xem lúc

Blog#10: Giới thiệu về JavaScript Design Patterns kèm ví dụ trực quan 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 8)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Trong bài viết này, mình sẽ giải thích về Design Patterns là gì và tại sao chúng lại hữu ích.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Design Pattern: Adapter

Đặt vấn đề. Khi bạn muốn sạc iPhone bằng cáp type C => hãy dùng một cái Adapter mà có lỗ type C và đầu lightning.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns: Observer là gì?

Khái niệm. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

I. Tổng quan về kiến trúc phần mềm. . Application without architecture (nguồn: Internet).

0 0 20

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] MVC Pattern - Phần 1: Giới thiệu

MVC là viết tắt của Model - View - Controller, tạm dịch nôm na là Mô Phỏng - Hiển Thị - Điều Hành. MVC được sử dụng khi chúng ta muốn tách rời logic Mô Phỏng hoạt động của phần mềm Model và logic Hiển

0 0 12

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Service Locator

Service Locator được sử dụng khi chúng ta muốn định vị các object xử lý yêu cầu service khác nhau bằng việc sử dụng trình tìm kiếm JNDI. Hãy lấy ví dụ về một tác vụ tìm kiếm JNDI cho một service tiêu

0 0 13

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Transfer Object

Transfer Object (đối tượng chuyển nhượng) được sử dụng khi chúng ta muốn truyền dữ liệu với nhiều thuộc tính từ client tới server. Transfer Object còn được biết đến với một cái tên khác là Value Objec

0 0 10

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Intercepting Filter

Intercepting Filter (màng chắn) được sử dụng khi chúng ta muốn thực hiện các thao tác tiền xử lý / hậu xử lý với các yêu cầu request hoặc phản hồi response của ứng dụng. Các filter được định nghĩa và

0 0 9