Tag Design Patterns

Tìm kiếm bài viết trong Tag Design Patterns

- vừa được xem lúc

[Javascript] Repository Design Pattern

Mục đích:. - Truy cập tài nguyên một cách độc lập, chỉ xử lý lấy dữ liệu, không chứa bất kì code logic nghiệp vụ nào.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ Design Patterns ] - Builder pattern with Golang

Ha Noi, on Thursday 18/09/2023. At the moment, a little speech to give to the present.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Bridge. Tách bạch abstraction và implementation

Bridge là một mẫu thiết kế gây khó hiểu hơn so với các mẫu thiết kế ở những series trước. Theo cuốn sách nguyên bản của cuốn sách Gang of Four: "decouple an abstraction from its implementation so that

0 0 12

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 2: Mongoose với Repository Pattern và Generic Service/Repository Pattern

Xin chào mọi người, ở bài viết trước chúng ta đã setup dự án với các package hỗ trợ cho môi trường dev. Hôm nay mình sẽ đi sâu hơn vào quá trình cài đặt database và sử dụng Design Pattern để tối ưu co

0 0 72

- vừa được xem lúc

Blog#68: The Top 10 Design Patterns in JavaScript 😊 (Series: Master English with Technical Doc)

. Để giúp các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh, Blog này mình sẽ viết bằng tiếng Anh. Mình sẽ cố gắng sử dụng ngữ pháp và từ vựng đơn giản nhất (level~A1) để giúp các bạn dễ dàng đọc nó.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Adapter. Khi có nhiều cách

Một mẫu thiết kế thuộc top thịnh hành đối với các lập trình viên. Adapter là một mẫu thiết kế được sinh ra để đáp ứng một nhu cầu, tính năng nào đó mà ta không biết trước.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Blog#59: Design Patterns: Adapter Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 8)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Dễ dàng giải quyết các vấn đề về các Interface không tương thích bằng cách sử dụng Adapter Pattern.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Blog#57: Design Patterns: Template Method Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 7)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Chào mừng bạn đến với loạt bài Design Patterns trong TypeScript, tại đây mình giới thiệu một số Design Patterns hữu ích trong phát tr

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#56: Design Patterns: Command Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 6)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Chào mừng bạn đến với loạt bài Design Patterns trong TypeScript, tại đây mình giới thiệu một số Design Patterns hữu ích trong phát tr

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#54: Design Patterns: Chain of Responsibility Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 4)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Chain of Responsibility bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Blog#53: Design Patterns: Builder Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 3)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Builder Pattern bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Blog#52: Design Patterns: Singleton Pattern và Anti-Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 2)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Singleton Pattern bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web giúp Chia sẻ một Global Instance du

0 0 18

- vừa được xem lúc

Blog#51: Design Patterns: Strategy Pattern trong TypeScript 😊 (Series: Bón hành TypeScript - PHẦN 1)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Cách sử dụng Strategy Pattern bằng TypeScript để giải quyết các vấn đề thực tế trong các project web.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Composite. Không phải là kế thừa.

Sau series về nhóm mẫu thiết kế khởi tạo, chúng ta cùng đến với nhóm mẫu thiết kế thứ hai là structural design patterns (nhóm cấu trúc), một mẫu thiết kế thể hiện cách mà các object hay class được liê

0 0 10

- vừa được xem lúc

Blog#10: Giới thiệu về JavaScript Design Patterns kèm ví dụ trực quan 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 8)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Trong bài viết này, mình sẽ giải thích về Design Patterns là gì và tại sao chúng lại hữu ích.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Design Pattern: Adapter

Đặt vấn đề. Khi bạn muốn sạc iPhone bằng cáp type C => hãy dùng một cái Adapter mà có lỗ type C và đầu lightning.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns: Observer là gì?

Khái niệm. .

0 0 24

- vừa được xem lúc

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

I. Tổng quan về kiến trúc phần mềm. . Application without architecture (nguồn: Internet).

0 0 26