Tag Bitcoin

Tìm kiếm bài viết trong Tag Bitcoin

- vừa được xem lúc

Technology Stack for Crypto Exchange Development

If you are the Crypto Exchange maker, you may probably searched for technology stack required for starting an crypto exchange like Binance, Coinbase or FTX. When you develop the platform in these foll

0 0 4

- vừa được xem lúc

Phần 1: Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

Công nghệ Blockchain. Blockchain khá đơn giản và dễ hiểu.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Cấu trúc dữ liệu Merkle Tree

Cây Merkle là một cây nhị phân có thứ tự được xây dựng từ một dãy các đối tượng dữ liệu (d1, d2,...,dn) sử dụng hàm băm h. Các “lá” của cây là các giá trị băm h(di) đối với 1 ≤ i ≤ n.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Get Paid with Crypto in your App // Coinbase Commerce Tutorial

Learn how to accept cryptocurrency payments, like $BTC or $ETH, in your webapp with Coinbase Commerce. https://fireship.io/lessons/crypto-payments-web-firebase. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

[Blockchain] Road to Bitcoin

. Chắc mọi người hẳn đã không còn xa lạ gì với anh chàng tỷ phú đã ném vỡ cửa kính ô tô nhà mình cùng với siêu năng lực điều khiển vật giá chỉ bằng lời nói, người đã đẩy định giá Bitcoin trên thị trường vượt ngưỡng 50K dolar/coin với những bài twitter để đời . .

0 0 25

- vừa được xem lúc

Bitcoin ₿ in 100 Seconds // Build your Own Blockchain

Learn the basics of Bitcoin ₿ in 100 seconds, then build your own blockchain from scratch with Node.js and TypeScript https://github.com/fireship-io/node-blockchain. .

0 0 31

- vừa được xem lúc

Phân loại và tầm quan trọng của các node trong mạng blockchain

Trước khi đi vào phân loại và nêu rõ được tầm quan trọng của các node trọng mạng blockchain thì mình xin được trích dẫn khái niệm về blockchain từ Wikipedia như sau:. .

0 1 36

- vừa được xem lúc

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

Tiền ảo là gì. Lúc này thì khái niệm TIỀN ẢO mới ra đời.

0 0 31