Tag swagger

Tìm kiếm bài viết trong Tag swagger

- vừa được xem lúc

Bảo mật Swagger Document trong dự án Nodejs và Nestjs

Swagger là một công cụ mạnh mẽ để tạo và quản lý API documentation. Tuy nhiên, việc bảo mật Swagger document là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm không bị lộ ra ngoài.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Centralized API Documentation trong microservice sử dụng SpringBoot, SpringFox Swagger-UI và Eureka

Bài viết hướng dẫn cách để dễ dàng document nhiều Spring-based REST application bằng cách sử dụng thư viện SpringFox Swagger-UI trong môi trường microservices. 1.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Quản lý API Gateway với Swagger

Trước đây, để quản lý các API, ta có công cụ là Swagger, tuy nhiên đối với API Gateway như Ocelot thì sao. a. Install package MMLib.SwaggerForOcelot.

0 0 39

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Swagger để viết API

1. OpenAPI là gì. OpenAPI Specification là một định dạng mô tả API dành cho REST APIs. Một file OpenAPI cho phép bạn mô tả toàn bộ API bao gồm cả.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Truy Cập Kaggle Public API với REST

1 Giới thiệu. Kaggle, thuộc Google, là một cộng đồng dành cho Data Scientist và Machine Learning.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Tự động hóa tạo tài liệu API sử dụng Java Springdoc và Swagger UI

1. Giới thiệu:.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về API Document

Nhân tiện dự án mình đang phát triển API, ngoài coding ra cũng đang support Khách hàng phần tạo tài liệu, hôm nay mình mạo muội tìm hiểu một ít khái niệm về API, API document, Swagger, Basic Structure

0 0 55

- vừa được xem lúc

Sử dụng Swagger để xây dựng API documentation

Giới thiệu về Swagger. RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource.

0 0 1k

- vừa được xem lúc

Viết document cho API dễ dàng với Swagger.

APIs(Application Programming Interfaces) đang ngày càng trở nên phổ biến, các dịch vụ trên Internet hầu hết đều sử dụng chuẩn RESTfull APIs để cung cấp cho các đối tác 1 phần tài nguyên của mình sử dụng. Vậy ta đặt ra câu hỏi là làm sao để cho các đối tác biết mình được cung cấp những tài nguyên gì?

0 0 193