Tag async

Tìm kiếm bài viết trong Tag async

- vừa được xem lúc

Phân biệt asynchronous và multithread trong Dart

Khi bắt đầu tìm hiểu sâu về Asynchronous và Isolate trong Dart có rất nhiều bạn đang bị nhầm lẫn giữa 2 khái niệm đồng thời (concurrency) và song song (paralleism) trong Dart. Để có thể hiểu rõ hơn về

0 0 54

Tính toán bất đồng bộ quy mô lớn ở Facebook

Chúng ta lên Face mỗi ngày, tuy nhiên không phải ai cũng chú ý tới rằng Facebook xử lý các tương tác của chúng ta như thế nào đúng không ^^ Trên thực tế, hệ thống của Facebook phải xử lý hàng tỷ reque

0 0 0

- vừa được xem lúc

Async in PHP - Part 1: HTTP Client

What is async. Chắc hẳn bạn đã nghe tới cái khác niệm lập trình đồng bộ (synchronous) và lập trình bất đồng bộ (asynchronous), gọi tắt là sync và async.

0 0 15

Promise, Async/Await và Map/Reduce

Promise, Async/Await và Map/Reduce. Có một cái sai mà người ta thường hay mắc phải khi làm việc với async/await, đó là khi kết hợp nó với các hàm Array.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Giải Thích về Async/Await Javascript trong 10 phút

. . Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript.

0 0 1