Tag infrastructure

Tìm kiếm bài viết trong Tag infrastructure

- vừa được xem lúc

Tích hợp VpcLink với ApiGateway

Dành cho những bạn đọc chưa biết, tôi có một bài viết về việc xây dựng AWS infra cho micro-service tại đây. Trong bài viết đó, tôi chủ động để các tài nguyên như ECS ở bên trong private-subnet nên tro

0 0 7

- vừa được xem lúc

Tác động của công nghệ ZK-rollup trong Blockchain

I. Giới thiệu. 1. Sự phát triển của công nghệ blockchain và vấn đề về scalability.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Serverless cơ bản 01: Serverless là gì?

description:. Định nghĩa serverless là gì, thông tin các nhà cung cấp dịch vụ serverless phổ biến.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Em ơi server chết rồi

Dạo này mới thay đổi công việc, mình không còn được nghe câu này nhiều lắm. nhưng đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì nhớ mực nên mạn phép tản mạn chia sẻ 1 chút "kinh nghiệm" nửa mùa.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Kiến thức về Linux, Infra cơ bản nhất mà 1 developer cần có

Kiến thức về Linux, Infra cơ bản nhất cần có cho một Developer - Phần 1. .

0 1 64

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn cài đặt Fail2Ban bảo vệ SSH

Nếu bạn đã từng làm việc với LINUX SERVER thì chắc chắn bạn sẽ biết SSH để truy cập vào server. Thường thì sẽ SSH sẽ sử dụng port 22 để kết nối.

0 0 27