Tag Amazon S3

Tìm kiếm bài viết trong Tag Amazon S3

- vừa được xem lúc

Deploy website vuejs lên aws s3

Hôm này mình hướng dẫn public website front vuejs lên aws s3. . npm run build. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 11: Upload Public File từ cơ bản tới tối ưu với AWS SDK v3 và @aws-sdk/lib-storage

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Phần I: Cấu hình môi trường AWS

Tổng quan về những gì mình sẽ làm. Chào mọi người lại là Hiệp 23 tuổi với 24 năm kinh nghiệm đây.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về S3 Object Lock

Amazon S3 - Simple Storage Service là một dịch vụ lưu trữ rất quen thuộc với chúng ta. Với độ bền quảng cáo lên đến 99,99999999 %.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Xây dựng Hugo Website bằng các dịch vụ của AWS

Ý tưởng. Hôm trước có lên bài về việc tạo static web với Hugo với công cụ là Github và Github Action, chúng ta có thể thực hiện tương tự với các dịch vụ của AWS.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Giải thích đơn giản về lưu trữ Cloud Storage từ con số 0

Chắc hẳn bạn đã từng đâu đó lưu trữ và chia sẻ trên Google Cloud; đồng bộ ảnh trên iCloud, Xiaomi Cloud,... ; hay dự án bạn được yêu cầu làm có tích hợp với S3 của Amazon Cloud...? Dù bạn không chủ độ

0 0 18

- vừa được xem lúc

[Golang] Dùng Lambda Để Lưu và Lấy Image Từ AWS S3

Mục Tiêu. . Lưu ảnh lên Amazon Simple Storage Service. Lấy ảnh từ Amazon Simple Storage Service, giới hạn TTL.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Xử lý thumbnail trong các ứng dụng hiện đại

Vẫn là chàng kỹ sư đi làm thợ xây ngày nào, hôm nay trở lại với câu chuyện xây dựng một hệ thống xử lý thumbnail cho ứng dụng của mình. Bonus theo đó là bản vẽ thiết kế của hệ thống lưu trữ và xử lý h

0 0 27

- vừa được xem lúc

Ứng dụng rút gọn URL với AWS CDK

Thiết kế. Yêu cầu. . API tạo URL rút gọn: input là URL cần rút gọn, output là URL được rút gọn.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Tạo Amazon S3 bucket sử dụng AWS CDK

Hướng dẫn này sẽ giải thích những gì cần thiết để tạo một Amazon S3 bucket sử dụng AWS CDK Python. Đầu tiên, bạn cần [cài đặt AWS CDK] và IAM profile cho để có thể triển khai hệ thống bằng AWS CLI.

0 0 25

- vừa được xem lúc

[AWS] Using presigned URLs

1. Using presigned URLs. . Các bucket và object trong S3 mặc định là private, người dùng không thể truy cập được.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Thiết kế kiến trúc có tính khả dụng cao với S3 và CloudFront

AWS Cloudfront. . CloudFront là một CDN (Mạng phân phối nội dung). Nó lấy dữ liệu từ bucket Amazon S3 và phân phối nó đến nhiều trung tâm dữ liệu.

0 0 45

- vừa được xem lúc

So sánh Windows Azure Blob Storage và Amazon Simple Storage Service (S3)

Trong bài đăng viết này, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh giữa Windows Azure Blob Storage và Amazon Simple Storage Service (S3) dựa trên quan điểm chức năng cốt lõi của chúng. Trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ tập trung vào các khái niệm cốt lõi, giá cả và so sánh tính năng giữa các blob containers và

0 0 121

- vừa được xem lúc

Securing AWS S3 uploads using presigned URLs

Theo mặc định, tất cả các object là private - có nghĩa là chỉ owner của bucket mới có quyền truy cập vào đối tượng. Nếu bạn muốn người dùng có quyền truy cập vào bucket hoặc các đối tượng cụ thể mà không cần phải public chúng, chúng ta có thể cung cấp cho người dùng các quyền hạn thích hợp bằng cách

0 0 22