Tag Cloud Computing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Cloud Computing

- vừa được xem lúc

Xây dựng Cloud của riêng bạn với NextCloud

Tổng Quan. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin như hiện nay, Cloud Computing có lẽ đã không còn là thuật ngữ gì mới mẻ.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Khái quát các khái niệm của AWS

Chú ý: bài viết này sẽ là một bài giới thiệu về các khái niệm được được đơn giản hóa ở mức độ cao với mục đich là cung cấp cho người đọc một khung tham chiếu để phục vụ cho việc tìm hiểu sau này. Điều

0 0 5