Tag concurrency

Tìm kiếm bài viết trong Tag concurrency

- vừa được xem lúc

Android Concurrency: Tìm hiểu Synchronized, Volatile và Atomic

Khi phát triển ứng dụng Android, các nhà phát triển thường phải đối mặt với sự phức tạp của Concurrency trong xử lý các tác vụ nền, request mạng và cập nhật giao diện người dùng trong môi trường đa lu

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu lập trình concurrency trong Golang

Giới thiệu. Concurrency là một khái niệm quan trọng trong lập trình, và Golang (Go) đã đặt ra một tiêu chuẩn mới về cách xử lý đồng thời.

0 0 4

- vừa được xem lúc

OS quản lý Thread như thế nào?

Bài viết nằm trong series Multi-thread programming in depth. Như tiêu đề bài viết, bài viết này sẽ chỉ ra cách mà OS quản lý thread.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Multi-thread, Multi-process, CPU bound multi-thread hay multi-process?

Bài viết nằm trong series Multi-thread programming in depth. 1. Multi-thread. Từ định nghĩa về Thread ở bài viết trước Thread và Process, mình thấy rằng.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Thread và Process

Bài viết nằm trong series Multi-thread programming in depth. Có hai loại thread. cụ thể là:. .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Poetry time! Go proverbs as limericks

Go Proverbs, Explained in Limericks. Simple, Poetic, Pithy. . With a (not so) tiny bit of help from ChatGPT, the AI chatbot.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Java: Concurrency with LMAX Disruptor

Bài viết sẽ giới thiệu về LMAX Disruptor và cách mà nó giúp phần mềm đạt được concurrenncy với độ trễ thấp. Bài viết cũng sẽ đưa ra ví dụ cơ bản về cách sử dụng của thư viện Disruptor.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Hiểu sâu hơn về Kotlin Coroutines

Hôm nay, mình sẽ trình bày về Kotlin Coroutines trong lập trình Android giải quyết khó khăn trong việc xử lý bất đồng bộ(asynchronous). I.

0 0 39

- vừa được xem lúc

Sharding in Golang with benchmarks

Bài này mình viết trên medium trước rồi re-up ở đây nên xin phép mình dùng tiếng anh luôn nhé, bạn nào có kinh nghiệm hay cách làm khác có thể chia sẻ luôn. Sharding using golang with benchmark.

0 0 43

- vừa được xem lúc

Phân biệt asynchronous và multithread trong Dart

Khi bắt đầu tìm hiểu sâu về Asynchronous và Isolate trong Dart có rất nhiều bạn đang bị nhầm lẫn giữa 2 khái niệm đồng thời (concurrency) và song song (paralleism) trong Dart. Để có thể hiểu rõ hơn về

0 0 539

- vừa được xem lúc

019: Lightweight thread và Threading model

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Lighweight thread.

0 0 91

- vừa được xem lúc

018: Cooperative và Preemptive trong Multi-tasking

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Tuy nhiên, nó đã phải thứ tốt nhất giúp cho chương trình được parallel execution và tận dụng tối đa sức mạnh của multi-processo

0 0 31

- vừa được xem lúc

017: Cách thiết kế chương trình parallel execution P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. . . Partitioning.

0 0 37

- vừa được xem lúc

015: Đánh giá performance khi lập trình multi-thread P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Amdahl's law.

0 0 32

- vừa được xem lúc

014: Đánh giá performance khi lập trình multi-thread P1

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Bài viết này giới thiệu vài thuật ngữ quan trọng khi đánh giá một chương trình parallel execution.

0 0 63

- vừa được xem lúc

013: Lập trình multi-thread có thật sự nhanh hơn single-thead?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Câu hỏi 2: lập trình multi-thread có thật sự nhanh hơn single-thread không.

0 0 95

- vừa được xem lúc

012: Sự thật về Hyper-threading

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Bài viết này chỉ có duy nhất mục đích đó là giải thích về hyper-threading. . .

0 0 31

- vừa được xem lúc

009: Deadlock, Livelock, Abandoned lock và Starvation

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Mình thích ví dụ trực quan, nó dễ hình dung hơn so với ngôn ngữ kĩ thuật khô khan.

0 0 37

- vừa được xem lúc

008: Lock và lock-free trong Java, từ lý thuyết đến thực tiễn

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. public class MutualExclusion {. . private static int COUNTER = 0;.

0 0 309

- vừa được xem lúc

007: Data race và Mutual exclusion

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Data race là gì.

0 0 46