Tag concurrency

Tìm kiếm bài viết trong Tag concurrency

- vừa được xem lúc

Hiểu sâu hơn về Kotlin Coroutines

Hôm nay, mình sẽ trình bày về Kotlin Coroutines trong lập trình Android giải quyết khó khăn trong việc xử lý bất đồng bộ(asynchronous). I.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Sharding in Golang with benchmarks

Bài này mình viết trên medium trước rồi re-up ở đây nên xin phép mình dùng tiếng anh luôn nhé, bạn nào có kinh nghiệm hay cách làm khác có thể chia sẻ luôn. Sharding using golang with benchmark.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Phân biệt asynchronous và multithread trong Dart

Khi bắt đầu tìm hiểu sâu về Asynchronous và Isolate trong Dart có rất nhiều bạn đang bị nhầm lẫn giữa 2 khái niệm đồng thời (concurrency) và song song (paralleism) trong Dart. Để có thể hiểu rõ hơn về

0 0 524

- vừa được xem lúc

019: Lightweight thread và Threading model

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Lighweight thread.

0 0 79

- vừa được xem lúc

018: Cooperative và Preemptive trong Multi-tasking

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Tuy nhiên, nó đã phải thứ tốt nhất giúp cho chương trình được parallel execution và tận dụng tối đa sức mạnh của multi-processo

0 0 19

- vừa được xem lúc

017: Cách thiết kế chương trình parallel execution P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. . . Partitioning.

0 0 19

- vừa được xem lúc

015: Đánh giá performance khi lập trình multi-thread P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Amdahl's law.

0 0 19

- vừa được xem lúc

014: Đánh giá performance khi lập trình multi-thread P1

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Bài viết này giới thiệu vài thuật ngữ quan trọng khi đánh giá một chương trình parallel execution.

0 0 39

- vừa được xem lúc

013: Lập trình multi-thread có thật sự nhanh hơn single-thead?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Câu hỏi 2: lập trình multi-thread có thật sự nhanh hơn single-thread không.

0 0 74

- vừa được xem lúc

012: Sự thật về Hyper-threading

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Bài viết này chỉ có duy nhất mục đích đó là giải thích về hyper-threading. . .

0 0 18

- vừa được xem lúc

009: Deadlock, Livelock, Abandoned lock và Starvation

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Mình thích ví dụ trực quan, nó dễ hình dung hơn so với ngôn ngữ kĩ thuật khô khan.

0 0 20

- vừa được xem lúc

008: Lock và lock-free trong Java, từ lý thuyết đến thực tiễn

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. public class MutualExclusion {. . private static int COUNTER = 0;.

0 0 284

- vừa được xem lúc

007: Data race và Mutual exclusion

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Data race là gì.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Concurrent and Parallel 006: Vòng đời của một thread diễn ra như thế nào trong Java?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Thread lifecycle.

0 0 41

- vừa được xem lúc

005: OS đối xử với thread thế nào?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Schedular.

0 0 20

- vừa được xem lúc

004: Concurrent và parallel

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Concurrent.

0 0 51

- vừa được xem lúc

002: Parallel computing hardware P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Tiếp tục bài trước, mình sẽ giới thiệu về Shared và Distributed memory. Ok, let's start. .

0 0 20

- vừa được xem lúc

003: Thread và Process

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. .

0 0 31

- vừa được xem lúc

Concurrent and Parallel 001: Parallel computing hardware P1

Bài viết nằm trong series Concurrent vs Parallel in Java. 1) Sequential vs Parallel computing.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Go Concurrency qua các ví dụ (Phần 1): Dining Philosophers

Bài toán Dining Philosophers (Bữa tối của các triết gia) là một trong những bài toán kinh điển thường dùng để mô tả các vấn đề trong việc xử lý concurrent, những vấn đề thường gặp trong quá trình cấp

0 0 236

- vừa được xem lúc

Sử dụng goquery trong golang để crawler thông tin các website Việt Nam bị deface trên mirror-h.org

. Trong bài viết này, mình sẽ cùng mọi người khám phá một package thu thập dữ liệu có tên là goquery của golang. Mục tiêu chính của chương trình crawler này sẽ là lấy thông tin các website Việt Nam bị deface (là tấn công, phá hoại website, làm thay đổi giao diện hiển thị của một trang web, khi người

0 0 201