- vừa được xem lúc

DI

DI là gì?

Dependency Injection (DI) là 1 design pattern được sử dụng để thực hiện Inversion of Control(loC). DI giúp loại bỏ việc phụ thuộc trực tiếp của class với đối tượng.

Có thể hiểu Dependency Injection một cách đơn giản như sau:

  1. Các module không giao tiếp trực tiếp với nhau, mà thông qua interface. Module cấp thấp sẽ implement interface, module cấp cao sẽ gọi module cấp thấp thông qua interface.
  2. Việc khởi tạo các module cấp thấp sẽ do DI Container thực hiện.
  3. Việc Module nào gắn với interface nào sẽ được config trong code hoặc trong file XML
  4. DI được dùng để làm giảm sự phụ thuộc giữa các module, dễ dàng hơn trong việc thay đổi module, bảo trì code và testing.
Dependency Injection (DI) is a design pattern used to implement IoC. It allows the creation of dependent objects outside of a class and provides those objects to a class through different ways. Using DI, we move the creation and binding of the dependent objects outside of the class that depends on them. 

Bài viết liên quan DI

- vừa được xem lúc

GetX - Flutter - Using GetService (Part 5)

Giới thiệu. Ở phần trước mình giới thiệu về GetConnect, và hướng dẫn cách sử dụng GetConnect để handle các api request.

0 0 890

- vừa được xem lúc

Dependency injection với Hilt

Hilt là một thư viện trợ giúp dependency injection cho Android giúp giảm bớt việc thực hiện dependency injection thủ công trong dự án của bạn. Hướng dẫn này giải thích các khái niệm cơ bản về Hilt và các container được tạo ra.

0 0 503

- vừa được xem lúc

Angular 4 từ A đến Z

Bài viết này tôi sẽ giải thích rõ từng thành phần cấu tạo và cách code Angular 4. Chúng ta sẽ đi lần lượt từ dễ đến khó về các khái niệm trong Angular 4, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cách code ch

0 0 430

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Design Pattern trong Laravel

Trong thời gian gần đây, Design Pattern là một chủ đề được bàn luận rất sôi nổi trong giới lập trình. Phần lớn cho rằng vì các lập trình viên sử dụng nó quá mức dẫn đến việc code trở nên càng khó hiểu, phức tạp và khó quản lý.

0 0 384

- vừa được xem lúc

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures - Phần 1

Buồn quá mọi người ạ, bài trước publish rồi mà Viblo bị dính quả bug to quá nên bài viết từ 18-05 đến 20-05 của mọi tài khoản đều bị mất hết rồi. Lại phải cụm cụi viết lại đây ạ.

0 0 374

- vừa được xem lúc

Giới thiệu các Annotation cơ bản trong Spring Boot

Mở Đầu. Trong quá trình sử dụng Spring Framework để lập trình, đặc biệt là Spring Boot.

0 0 362

- vừa được xem lúc

[Flutter] - Dependency Injection trong Flutter

Soure. Trong hướng dẫn này, Quokka sẽ giới thiệu về ba hình thức Dependency Injection trong Flutter:.

0 0 288

- vừa được xem lúc

Học Spring Boot bắt đầu từ đâu?

1. Giới thiệu Spring Boot. 1.1.

0 0 262

- vừa được xem lúc

Cách sử dụng dagger 2 cơ bản trong Android

I. Giới thiệu.

0 0 236

- vừa được xem lúc

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

Trong bài viết này mình sẽ cùng viết một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ, sử dụng những công cụ trong gói JetPack và sử dụng mô hình MVVM nhé ! Cụ thể sẽ gồm có : . .

0 0 213

- vừa được xem lúc

Nguyên tắc Open/Closed trong thiết kế phần mềm

Open/Closed Principle hay còn gọi là nguyên tắc Open/Closed là một trong năm design principles cho phát triển phần mềm hướng đối tượng, được miêu tả bở Robert C.Martin.

0 1 207