Tag Networking

Tìm kiếm bài viết trong Tag Networking

- vừa được xem lúc

Lập trình socket, giao tiếp client và server bằng ngôn ngữ C (với giao thức TCP)

Lập trình mạng là gì. Lập trình mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Một số linux command cơ bản trong quản trị mạng mà bạn nên biết

Là một kỹ sư lập trình hệ thống, một system admin hay một DevOps… thì phần lớn thời gian bạn sẽ phải làm việc trên hệ thống Unix/Linux. Networking là một phần thiết yếu của hệ điều hành.

0 0 11

- vừa được xem lúc

AWS Basic Networking Structure!

Lời nói đầu. Gần đây mình mới có cơ hội được tham gia vào một khóa học về networking cơ bản rất thú vị .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Basic Networking !

Lời nói đầu. Gần đây mình mới có cơ hội được tham gia vào một khóa học về networking cơ bản rất thú vị .

0 0 4

Set Up Network and HTTP Load Balancers

1. Overview. There are two types of load balancers in Google Cloud Platform:. .

0 0 0

Hướng dẫn cầu hình máy tính cá nhân thành một public server trên mạng internet

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm lắm lắm lắm (Bốn chữ lắm - Trúc Nhân ft Trương Thảo Nhi). Nghe các cụ trong làng kể lại thì nó vào khoảng 3 4 năm trước đây :v .

0 0 0