Tag C

Tìm kiếm bài viết trong Tag C

- vừa được xem lúc

[C language] size_t Type - Kiểu Bổ Trợ size_t

size_t - kiểu kích thước - là kiểu số nguyên không âm có độ rộng tùy thuộc vào hỗ trợ của hệ điều hành và không nhỏ hơn 16-bit. size_t được định nghĩa trong các thư viện:.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[C language] Struct Sub-typing - Mở Rộng Struct

Khi sử dụng struct để mô tả các bản ghi dữ liệu mô phỏng về các thực thể, có những trường hợp nhất định khi giữa các thực thể có tính chất kế thừa các đặc tính, hiển nhiên chúng ta cũng muốn phản ánh

0 0 17

- vừa được xem lúc

[C language] Nested Function - Hàm Xếp Trong (GCC only)

Hàm xếp trong nested function hay hàm cục bộ local function không phải là một tính năng trong cấu hình tiêu chuẩn của ngôn ngữ C mà chỉ được hỗ trợ đặc biệt bởi trình biên dịch GCC. Code ví dụ định ng

0 0 13

- vừa được xem lúc

[C language] Variadic Function - Hàm Đối Ngẫu

Khái niệm hàm đối ngẫu variadic function được sử dụng để mô tả định nghĩa hàm có thể tiếp nhận số lượng đối số ngẫu nhiên, không cố định. Tính năng này được C hỗ trợ ở cấp độ cú pháp và các hàm hỗ trợ

0 0 14

- vừa được xem lúc

[C] Function Pointer - Con Trỏ Hàm

Giống với các kiểu con trỏ dữ liệu thông thường như int*, char*, v.v.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Phần 2: Đi tìm lời giải cho những điều vẫn dang dở

Hello các bác. Ở bài trước em đã trình bày hệ thống ban đầu của em xây dựng.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Data structure alignment

Giới thiệu. Hello xin chào các bạn, mình là Hiếu, hiện tại mình đang là một embedded developer, một công việc khá thú vị .

0 0 29

- vừa được xem lúc

Lập trình socket, giao tiếp client và server bằng ngôn ngữ C (với giao thức TCP)

Lập trình mạng là gì. Lập trình mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng.

0 0 156

- vừa được xem lúc

Kinh nghiệm làm việc với Cgo

Kinh nghiệm làm việc với Cgo. Cuối tuần vừa rồi mình có làm một project nho nhỏ để học hỏi thêm, điểm khá thú vị là project này tuy không to lắm nhưng lại chứa khá là nhiều vấn đề và buộc mình phải tì

0 0 39

- vừa được xem lúc

Chuyện con vịt, cái máy bay và cu Tèo đọc báo

Chuyện con vịt, cái máy bay và cu Tèo đọc báo. Người đọc tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của bài viết.

0 0 58

- vừa được xem lúc

Cách xây dựng cấu trúc dữ liệu Stack và Queue.

Mở đầu. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để có thể tự xây dựng 2 loại cấu trúc dữ liệu stack(ngăn xếp) và queue(hàng đợi) sử dụng mảng trong C++;.

0 0 37

- vừa được xem lúc

Khác nhau giữa abstract class và interface khi nào dùng chúng

Nhắc đến Interface và abstract class hãy nhớ 2 từ này khá clear rồi, Khi sử dụng Interface là bạn Implement còn sử dụng abstract class là bạn extend. . Interface:. .

0 0 33

- vừa được xem lúc

4 đặc tính của lập trình hướng đối tượng (Object oriented program)

Lập trình hướng đối tượng quá quen thuộc rồi bạn nào học lập trình đều phải học, đi phỏng vấn cũng vậy hỏi suốt(chắc cái này tùy vào vị trí tuyển dụng chủ yếu junior chắc chắn sẽ hỏi).nó là nền tảng cho hầu hết các design pattern hiện nay.

0 0 38