Tag ngrok

Tìm kiếm bài viết trong Tag ngrok

- vừa được xem lúc

Public localhost tới internet thông qua Ngrok

Mở đầu:. Chào mọi người, như tiêu đề.

0 0 41

- vừa được xem lúc

[Tooling ] Giới thiệu ngrok - Mang demo dự án web lên internet không cần deploy

I. Giới thiệu. Ngrok là công cụ tạo đường hầm (tunnel) giữa localhost của bạn và internet. Ví dụ: mydomain.

0 0 130

- vừa được xem lúc

Xây dựng API đơn giản với Flask, demo với Ngrok

Lời mở đầu. Team mình đợt này đang triển khai chương trình mỗi tuần một bài học, nghĩa là mỗi tuần một người trong team sẽ lên seminar cho mọi người về 1 kỹ thuật hoặc công nghệ gì đấy.

0 0 29