Tag parallel programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag parallel programming

- vừa được xem lúc

OS quản lý Thread như thế nào?

Bài viết nằm trong series Multi-thread programming in depth. Như tiêu đề bài viết, bài viết này sẽ chỉ ra cách mà OS quản lý thread.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Multi-thread, Multi-process, CPU bound multi-thread hay multi-process?

Bài viết nằm trong series Multi-thread programming in depth. 1. Multi-thread. Từ định nghĩa về Thread ở bài viết trước Thread và Process, mình thấy rằng.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Thread và Process

Bài viết nằm trong series Multi-thread programming in depth. Có hai loại thread. cụ thể là:. .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Những điều cần biết về Threading trong Python

Xin chào, mình thích viết ngắn và đi thẳng vấn đề . Ở đây có tất cả những thứ bạn nên biết về Python threading.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Lập Trình đa luồng: Các cơ chế đồng bộ trong Python

Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu với các bạn về các cơ chế, kỹ thuật đồng bộ trong lập trình đa luồng (multithreading). Các kỹ thuật được trình bày trong ngôn ngữ Python nhưng về nguyên lý đều

0 0 33

- vừa được xem lúc

019: Lightweight thread và Threading model

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Lighweight thread.

0 0 91

- vừa được xem lúc

018: Cooperative và Preemptive trong Multi-tasking

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Tuy nhiên, nó đã phải thứ tốt nhất giúp cho chương trình được parallel execution và tận dụng tối đa sức mạnh của multi-processo

0 0 31

- vừa được xem lúc

017: Cách thiết kế chương trình parallel execution P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. . . Partitioning.

0 0 37

- vừa được xem lúc

016: Cách thiết kế chương trình parallel execution P1

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Lý thuyết đã nắm vững, bước quan trọng nhất là làm thế nào để thiết kế một chương trình parallel execution, tận dụng tối đa sức

0 0 29

- vừa được xem lúc

015: Đánh giá performance khi lập trình multi-thread P2

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Amdahl's law.

0 0 32

- vừa được xem lúc

014: Đánh giá performance khi lập trình multi-thread P1

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Bài viết này giới thiệu vài thuật ngữ quan trọng khi đánh giá một chương trình parallel execution.

0 0 63

- vừa được xem lúc

013: Lập trình multi-thread có thật sự nhanh hơn single-thead?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Câu hỏi 2: lập trình multi-thread có thật sự nhanh hơn single-thread không.

0 0 94

- vừa được xem lúc

012: Sự thật về Hyper-threading

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Bài viết này chỉ có duy nhất mục đích đó là giải thích về hyper-threading. . .

0 0 31

- vừa được xem lúc

011: Cách giải quyết Race condition

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. .

0 0 39

- vừa được xem lúc

010: Nhầm tưởng về Data race và Race condition?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Google search, gần như không có bài tiếng Việt nào phân biệt về hai khái niệm này và đa số coi chúng như nhau, thậm chí không t

0 0 40

- vừa được xem lúc

009: Deadlock, Livelock, Abandoned lock và Starvation

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Mình thích ví dụ trực quan, nó dễ hình dung hơn so với ngôn ngữ kĩ thuật khô khan.

0 0 37

- vừa được xem lúc

008: Lock và lock-free trong Java, từ lý thuyết đến thực tiễn

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. public class MutualExclusion {. . private static int COUNTER = 0;.

0 0 309

- vừa được xem lúc

007: Data race và Mutual exclusion

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Data race là gì.

0 0 46

- vừa được xem lúc

Concurrent and Parallel 006: Vòng đời của một thread diễn ra như thế nào trong Java?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. Thread lifecycle.

0 0 61

- vừa được xem lúc

005: OS đối xử với thread thế nào?

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Schedular.

0 0 37

- vừa được xem lúc

004: Concurrent và parallel

Bài viết nằm trong series Multithread từ hardware tới software với Java. 1) Concurrent.

0 0 74