Tag Viblo Algorithm

Tìm kiếm bài viết trong Tag Viblo Algorithm

- vừa được xem lúc

Thuật toán Đường quét (Sweep line algorithm)

I. Giới thiệu.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các thuật toán tìm Bao lồi (Convex hull)

Để hiểu được nội dung trong bài viết này, các bạn cần nắm vững các kiến thức về Hình học tính toán cơ bản. Các bạn có thể xem lại hai bài viết này tại các link dưới đây:.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Số học đồng dư (Phần 2): Phương trình đồng dư tuyến tính

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về phương pháp giải của phương trình đồng dư tuyến tính - một dạng phương trình khá quen thuộc trong số học đồng dư nhưng lại không được đề cập trong chư

0 0 6

- vừa được xem lúc

Chia căn (phần 2) - Mo's algorithm

Đây là bài viết số 222 thuộc series Chia căn, thuộc danh sách bài viết về Cấu trúc dữ liệu nâng cao và Các kĩ thuật tối ưu hóa. Trước khi đọc bài viết này, các bạn cần nắm vững cơ bản về kĩ thuật Chia

0 0 5

- vừa được xem lúc

Chia căn (phần 1) - Giới thiệu về Chia căn

I. Giới thiệu.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động 5.5: Mảng tổng tiền tố và Mảng hiệu (phần 2)

Đây là bài viết số 222 thuộc series bài viết về Mảng tổng tiền tố và Mảng hiệu. Để xem lại bài viết số 1,1,1, mời các bạn nhấn vào đây.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Quay lui (Phần 2)

III. Một số bài toán áp dụng giải thuật quay lui.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Bảng thưa (Sparse Table)

I. Mở đầu.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Đồng dư (phần 2)

Nghiệm của các đồng dư thức và hệ thặng dư đầy đủ. Ký hiệu f(x)f(x)f(x) là đa thức bậc nnn với hệ số nguyên và mmm là modulo cho trước.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Đồng dư (phần 1)

Giới thiệu. Các kiến thức liên quan tới số học luôn đóng vai trò quan trọng trong lập trình thi đấu.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Bài toán LIS nâng cao và một số ứng dụng của LIS

I. Bài toán dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence). 1. Mở đầu.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Tìm các ước của một số nguyên dương và GCD - LCM

I. Tìm các ước của một số nguyên dương. 1. Giải thuật ngây thơ.

0 0 50

- vừa được xem lúc

Thuật toán Bellman Ford và ứng dụng

Tổng quan. Thuật toán Bellman-Ford là thuật toán dùng để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới các đỉnh còn lại trong đồ thị có trọng số.

0 0 40

- vừa được xem lúc

Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick sort)

I. Làm quen với thuật toán.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Truy vấn cập nhật đoạn

Trong chuyên đề này, tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một kĩ thuật khá hữu ích trong các kì thi lập trình, sử dụng cho các bài toán liên quan tới nhiều truy vấn cập nhật tăng/giảm một đoạn liên tiếp trên dã

0 0 26

- vừa được xem lúc

Hình học tính toán (phần 2) - Sự giao nhau của các đường thẳng và Tính toán diện tích

Trong bài viết phần 1 về chủ đề Hình học tính toán, chúng ta đã cùng nghiên cứu về cách sử dụng vector trong các bài toán hình học. Còn trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu những vấn đề liên quan tới

0 0 31

- vừa được xem lúc

Hình học tính toán (phần 1) - Ứng dụng của vectors

I. Lời nói đầu.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Ánh xạ (Map/Dictionary) và một số ứng dụng

I. Giới thiệu chung.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Tập hợp (Set) và một số ứng dụng

I. Giới thiệu chung.

0 0 33