Tag Serverless

Tìm kiếm bài viết trong Tag Serverless

- vừa được xem lúc

Khám phá Kiến trúc Serverless

Trong thế giới phát triển phần mềm hiện đại, các công nghệ mới không ngừng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sự linh hoạt và hiệu quả chi phí. Trong số đó, kiến trúc Serverless đang d

0 0 3

- vừa được xem lúc

Golang Serverless Deployment on AWS Lambda

Lambda function handler là phương thức trong code của bạn dùng để xử lý các sự kiện. Khi function của bạn được invoke, Lambda sẽ chạy function handler.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Hiển thị giá cổ phiếu VinFast real time với web apps Blazor và Azure SignalR Service serverless mode

Mở đầu. Đây sẽ là một series bài viết bao gồm:. . Phần 1: Tạo một web apps bằng Blazor hiển thị giá cổ phiếu VinFast real time.

0 0 18

- vừa được xem lúc

[AWS Serverless] - Sử dụng Golang và Amazon Rekognition để xây dựng API tìm kiếm khuôn mặt bằng hình ảnh

Serverless là gì. Hãy xem lại bài viết này của mình để nắm căn bản phần Serverless này. . Giới thiệu Amazon Rekognition (Nhân vân chính của bài viết).

0 0 16

- vừa được xem lúc

Triển khai Django project lên Serverless Platform

Mở đầu. . Bài viết này thuộc series triển khai mọi thứ lên BizflyCloud App Engine. .

0 0 22

- vừa được xem lúc

Chạy Python Celery Worker trên nền tảng Serverless, nhiều lợi ích bất ngờ!

Mở đầu. Y như tiêu đề bài viết, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người chạy những dịch vụ dạng background worker trên nền tảng Serverless.

0 0 18

- vừa được xem lúc

[Go] Lambda CRUD với Postgres

Prepare. . create simple lambda function, read blog: https://viblo.asia/p/golang-aws-lambda-thong-qua-serverless-framework-phan-1-EoW4ob9xVml.

1 0 22

- vừa được xem lúc

Golang cài đặt serverless framewor, lambada aws

Cách 1. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

Vũ trụ trong AWS lambda

1. AWS Lambda là gì.

0 0 40

- vừa được xem lúc

Vì mẹ anh bắt tìm hiểu serverless

1. Lịch sử hình thành. Để bắt đầu tìm hiểu về serverless, mình sẽ tóm lược sơ lịch sử phát triển phần mềm. .

0 0 32

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Serverless Framework

Bài viết gốc xem tại: https://vtitech.vn/tim-hieu-ve-serverless-framework/.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 11 - Lambda Auto Scaling

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách debug và monitoring Lambda Function.

0 0 32

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 10 - Debugging , Monitoring, Tracing AWS Lambda

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách gửi notification tới user khi CI/CD chạy xong.

0 0 42

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 9 - Codepipeline Notification with AWS Chatbot and AWS SNS

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng CI/CD với Codepipeline.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 8 - CI/CD with CodePipeline: Automatic Update Lambda and S3 SPA

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Lambda version và alias để tổ chức các môi trường phát triển khác nhau cho một application.

0 0 32

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 7 - Organization environment with Lambda version and alias

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về CloudFront để speed up tốc độ tải của một trang SPA, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tổ chức và quản l

0 0 24

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 6 (bổ sung) - Add custom domain for CloudFront

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử dụng CloudFront để tăng tốc độ tải trang cho một trang Single Page Application, thì có bạn nhắn hỏi mình l

0 0 20

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 6 - Use CloudFront and [email protected] for static caching

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách security một API bằng cách kết hợp API Gateway và Cognito.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 5 - Authentication with Amazon Cognito - Part 2

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, tiếp tục ở phần trước sau khi ta đã implement được hai hàm là change password và login, thì ở phần này ta sẽ xây dựng tiếp phần authentication ch

0 0 27

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 5 - Authentication with Amazon Cognito - Part 1

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử dụng S3 để hosting một trang Single Page Application và lưu trữ hình ảnh, cách sử dụng Lambda để upload fi

0 0 26

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 4 - Integrate AWS Lambda with S3 for file storage and hosting web app

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử AWS Lambda với DynamoDB để lưu dữ liệu, nhưng nếu ta muốn lưu trữ file thì ta không thể dùng DynamoDB được

0 0 26